‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Oppvekst

To elever i datarom på skolen
Oppvekst

En plan for øving av digitale ferdigheter i grunnskolen

IKT-plan Molde kommune
Innholdet i planen er i henhold til gjeldende læreplan fra 2006, Kunnskapsløftet og rammeverk for digitale ferdigheter.  

Planen inneholder kompetansemål fra 1. til 10. trinn og har nyttige ressurser koblet opp mot alle målene. Les planen under.

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.