‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Oppvekst

To elever i datarom på skolen
Oppvekst IKT-strategiplan for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019
Planen skal synliggjøre IKT som område i grunnskolen fram mot 2020. Strategien er fremtidsrettet og omhandler både elever og foresatte, lærere, skoleledere, skoleeier og andre ansatte.

Strategidokumentet belyser sentrale områder som:

  • bruk av digitale verktøy for å fremme informasjon og kommunikasjon
  • bruk av digitale verktøy for å fremme læring og effektivitet
  • valg av tekniske løsninger for å fremme læring og effektivitet

Strategidokumentet peker også på sentrale utfordringer for videre satsing på bruk av IKT i skolen fram mot 2020. Strategidokumentet har en sentral plass sammen med

Teknologien har blitt en del av hverdagen for de fleste. Hverdagsliggjøringen av teknologi i samfunnet betyr at skolene må øve elevene også i disse ferdighetene. Effektiv bruk av ikt kan i betydelig grad forbedre og erstatte manuelle prosesser og rutiner.

Molde kommunestyre godkjente planen i sitt møte 21. mai 2015. 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.