‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Kommuneplaner

Sjøplan_IKS_logo
Kommuneplaner Interkommunal plan for Romsdalsfjorden (Sjøplanen)

Kunngjøring av vedtak om Interkommunal plan for Romsdalsfjorden

I medhold av §§ 9-3.3 og 11-15 i plan- og bygningsloven har
Midsund kommunestyre i møte 15.06.17 i sak 51/17                                    
Molde kommunestyre i møte 22.06.17 i sak 48/17                                                                        
Nesset kommunestyre i møte 22.06.17 i sak 50/17
Rauma kommunestyre i møte 05.09.17 i sak 64/17
Vestnes kommunestyre i møte 22.06.17 i sak 48/17
vedtatt Interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2017 – 2024 for sitt område.

Planen er en kommunedelplan der vedtaket ikke kan påklages.

Dokumentene til planen er tilgjengelig på rådhuset/kommunehuset til den enkelte kommune.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.