‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Kommunedelplaner

Fjord og fjell
Kommunedelplaner Klimaplan 2001
Klimaplan for molde.

Bakgrunnsdokument for en kommunal handlingsplan.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.