‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Busstopp med leskur
Vedtatte planer

Kommunal norm for utforming av bussholdeplasser

Kommunal norm for utforming av bussholdeplasser innenfor pendelbussnettverket i Molde kommune
Molde kommunestyre i møte 26.04. 2012 godkjent kommunal norm for utforming av bussholdeplasser innenfor pendelbussnettverket i Molde kommune. Kommunestyrets vedtak angående kommunal norm for utforming av bussholdeplasser kan ikke påklages.
Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.