‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Vedtatte planer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi 2013 - 2016
I medhold av § 10-1 i plan- og bygningsloven, har Molde kommunestyre i møte 20.06. 2013 egengodkjent kommunal planstrategi 2013 – 2016.
Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.