‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Bilde av moldepanoramaet
For uttale i perioden: 04. juli 2016 - 28. august 2016
Høring/Oppstart

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi 2017 - 2020
Planen legges ut til offentlig ettersyn i tiden: 04.07.2016 – 28.08.2016.  

Bakgrunn:

Planstrategi ble innført som begrep i forbindelse med revidering av plan- og bygningsloven i 2009. Formålet med planstrategien er å sette fokus på planer som er viktig å utarbeide for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen.

Kommunal planstrategi er ikke en plan, men et verktøy for å kunne prioritere mellom behov for ulike planer i perioden, og viser hvilke strategiske planer kommunen må utarbeide i perioden for å legge til rette for utvikling av framtidsrettede tjenester.


Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 28.08.2016, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Aktuelle dokumenter:

Dokumentene er også tilgjengelig i resepsjonen på rådhuset, og du kan få de tilsendt ved å henvende deg til plan- og utviklingsavdelingen, seksjon arealplan og landbruk.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under