‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Vedtatt plankart - Kommunedelplan Bolsøya
Vedtatte planer

Bolsøya 2012 - 2022 med tilhørende konsekvensutredning

Kommunedelplan for Bolsøya 2012 - 2022 med tilhørende konsekvensutredning
Molde kommunestyre i møte 21.02.2013 egengodkjent kommunedelplan for Bolsøya 2012 -2022 med tilhørende konsekvensutredning.

Egengodkjenningen kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen.

Klagen må være grunngitt og sendes til

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

eller benytt det elektroniske skjemaet for å klage på kommunestyrets planvedtak.

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre - 3 - år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal rettes til kommunen.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.