Høring/Oppstart

Kartutsnitt
For uttale i perioden: 18. desember 2020 - 05. februar 2021
Høring/Oppstart

Plan nr K202001

Kommunedelplan for E39, Julbøen - Molde, Alternativ 4
Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 08.12.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14, å legge følgende kommunedelplan ut til offentlig ettersyn  

Planen legges ut i tiden 18.12.2020 - 05.02.2021


Hensikt med planen
Formålet med kommunedelplanen er å gi et formelt grunnlag for ny E39-trasé mellom Julbøen og Molde. Molde kommune er planmyndighet og Statens vegvesen er tiltakshaver og forslagsstiller for vegplanen.


Medvirkning:
Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 05.02.2021, 
eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler:Hogne Frydenlund
Samfunn og plan


Aktuelle dokumenter:

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • På grunn av natur- og miljøkonsekvensene, må Møreaksen og de fire vegalternativene fra Julbøen til Molde avvises.
  I et valg mellom de fire alternativene, er en lang tunell det beste. Alternativene rosa og blå veglinje er de mest negative for naturen.
  Hensikten med konsekvensutredningen er å sikre et godt beslutningsgrunnlag for de folkevalgte når verdien av naturen i Mordalen skal veies opp mot ekstra kostnader med en lang tunell. Vi mener at konsekvensutredningen fortsatt er faglig svak som et politisk beslutningsgrunnlag. Dette inkluderer også areal- og naturkonsekvensene av masse-deponiene som fortsatt er uavklarte.
  Vi ønsker at dette brevet blir lagt fram for de folkevalgte ved den politiske behandlingen av planen. Hele uttalelsen er lagt ved

  2021-01-18 12:55:28
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.