‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Kartskisse
For uttale i perioden: 02. juli 2020 - 25. august 2020
Høring/Oppstart

Plan nr K202001

Kommunedelplan for E39 Julbøen - Molde
Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 24.06.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende kommunedelplan ut til offentlig ettersyn

Planen legges ut i tiden 07.07.2020 - 25.08.2020

Formål med planen
Formålet med kommunedelplanen er å gi et formelt grunnlag for ny E39-trasé mellom Julbøen og Molde. Molde kommune er planmyndighet og Statens vegvesen er tiltakshaver og forslagsstiller for vegplanen.


Medvirkning:
Det skal være informasjonsmøte på rådhuset I Molde den onsdag 19. august, kl 18.00 - 20.00

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 25.08.2020

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler:Jostein Bø
Samfunn og plan


Aktuelle dokumenter:

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Uttalelse er vedlagt.

  2020-08-07 16:53:29
  [Svar]
 • Det er lagt ut tre alternativer for strekningen Julbøen - Molde. Alternativ 1 og 2 går begge i dagen på en del av strekningen (1,9 og 2,1 km). Alternativ 1 og 2 vil bli et dramatisk inngrep i urørt natur som vil berøre et større areal enn akkurat grensene for selve utbyggingen.
  Halvøya mellom Moldefjorden og Malmefjorden kan miste sitt unike fugle- og dyreliv ved at vi spiser oss inn i dyreriket. Opplevelsen ved å komme mot en myr og det plutselig flyr en myrhauk forbi deg, er utrolig.
  Alternativ 3 med hel tunnel på 10,7km (3,3km mer enn alt.1)kan være en løsning.
  Alt.4
  Vi har allerede en veg mot Molde langs fjorden og en som går langs Malmefjorden på den andre siden.
  Et alternativ der vi benytter allerede eksisterende veger ønsker jeg utarbeidet. E39 har vært diskutert i mange år og jeg ser at de fleste vedlegg i saken er fra 2014-15. Det er vel på tide med en oppdatering av disse. Utviklingen teknisk i tillegg vår forståelse av å bevare vår natur og å tenke miljø har økt menneskers bevissthet.
  Alt4 - Julbøen - via Malmefjorden - Årø

  2020-08-06 08:59:17
  [Svar]
 • Så lenge vi i som bor i byen må betale for e39 strekningen gjennom byen
  Uaktuelt å planlegge en europavei gjennom byen der befolkningen i byen skal betale . Da får dere heller se til romsdalsaksen.....

  2020-07-07 23:09:03
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.