‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Fotballgutter i Sportsklubben Rival
Vedtatte planer Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Molde 2015-2019
Denne planen er primært et verktøy for å styre utbyggingen av større og mindre anlegg for idrett og fysisk aktivitet herunder anlegg for friluftsliv.    

Planen beskriver hvordan det står til med idretten i Molde kommune, hva som er gjennomført av planlagte prosjekter og prioriteringer i gjeldende planperiode.

Molde kommunestyre godkjente planen i sitt møte 11. desember 2014.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.