Aktuelt

Ill_kulturminneplan
For uttale i perioden: 19. juni 2019 - 15. august 2019
Aktuelt

2019 - 2023

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Plan- og utviklingsutvalget har i møte 18.06.2019 vedtatt å legge forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer for Molde kommune, ut til høring i tidsrommet 20.06  - 15.08.2019.

Planen er utarbeidet som en kommunedelplan etter reglene i plan- og bygningsloven. Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 21. juni 2018.

Bakgrunn:

Kulturminneplanen skal bidra til økt kunnskap om og verdsetting av kulturminnene våre. Arbeidet med kartlegging og beskrivelse av kulturminner med lokal verdi, gir en oversikt og et første kunnskapsgrunnlag. Kulturminneplanen vil være et viktig redskap i den videre innsatsen med å redusere tapet av kulturminner.

Se kulturminner i kart

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 15.08.2019, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Kulturavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Planforslaget er også tilgjengelig på rådhuset

Aktuelle dokument: