‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

K201301_Plankart_vedtatt
Vedtatte planer

Plan nr K201301

Kommunedelplanen for Hjelset 2016 - 2026
Kommunedelplan for Hjelset

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Molde kommunestyre i møte 15.12.2016 vedtatt følgende plan:
PS 123/16   Kommunedelplan for Hjelset. Plan nr K201301

Planvedtaket kan ikke påklages.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.