‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Byvåpen Molde kommune
Vedtatte planer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel 2009 – 2020
Molde kommunestyre har i møte 16.12.2010 godkjent kommuneplanens arealdel 2009 - 2020.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplanen kan ikke påklages. Aktuelle dokumenter er tilgjengelig under.

Seksjon arealplan

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.