‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Forside til Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2022
Vedtatte planer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013 - 2022

Kommuneplanens samfunnsdel 2013 - 2022
Kommuneplanens samfunnsdel er vektøyet for kommunens helhetlige planlegging, og har to hovedretninger: Kommunesamfunnet som helhet Kommunen som organisasjon

Gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling, og synliggjøre de strategiske valgene kommunen har. Spesielt viktig er dette for sentrale samfunnsforhold som generell vekst og utvikling i kommunen, bruk av areal, folkehelse, miljø, barn og unge, integrering, samferdsel og næringspolitikk.

For å lykkes med å nå hovedmålene og strategiene må hele kommunesamfunnet slutte opp om den samme retningen. Det er ikke bare kommunen som organisasjon og myndighet som skal bidra til dette. Også næringsliv, organisasjoner og den enkelte innbygger må engasjere seg. På denne måten sikrer en seg et bredt felles eierskap til kommunens visjon, mål og strategier.

Kommuneplanen skal videre synliggjøre utfordringer, mål og strategier for kommunen som tjenesteleverandør og organisasjon.

I medhold av § 11-15 i plan- og bygningsloven, har Molde kommunestyre godkjent Kommuneplanens samfunnsdel 2013 - 2022 i møte 20.06.2013.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.