Kommuneplaner

På denne siden finner du vedtatte kommuneplaner i Molde kommune.

Vedtatte kommuneplaner ser du også i kommunens kartløsning

Skjermbilde av nytt kartverktøy

 

Publisert: 28. september 2017 | Sist oppdatert: 28. november 2018

Plan nr K201301

Publisert: 13. januar 2017 | Sist oppdatert: 11. oktober 2017

Kommunedelplan. Plan-nummer: 2014/3658

Illustrasjon

Barne- og ungdomsplan 2016-2026

Alle barn og unge i Molde skal oppleve en god og trygg oppvekst

Les mer
Publisert: 30. desember 2016 | Sist oppdatert: 07. mai 2018

Gjelder for området mellom Strande og Aukra grense

Barn tegner kart

Kommuneplanens arealdel for Molde kommune – del 1, 2015-2025, plannr. K201401

Molde kommunestyre har i møte 6.012.2016 og 15.12.2016 (tilleggsvedtak) godkjent kommuneplanens arealdel for Molde kommune – del 1, 2015-2025. Plan nr K201401.

Les mer
Publisert: 14. desember 2016 | Sist oppdatert: 11. oktober 2017

Fotballgutter i Sportsklubben Rival

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Molde 2015-2019

Denne planen er primært et verktøy for å styre utbyggingen av større og mindre anlegg for idrett og fysisk aktivitet herunder anlegg for friluftsliv.

 

 

Les mer
Publisert: 16. desember 2014 | Sist oppdatert: 16. desember 2014