‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Forside til Kulturplan 2014-2017
Vedtatte planer

Kulturplan

Kulturplan for Molde 2014-2017
”Kulturplan for Molde 2014 – 2017” er en delplan til ”Kommuneplanens samfunnsdel for Molde kommune 2013 – 2022”, og henviser til kommuneplanens relevante mål og strategier. Kulturplanen ble vedtatt av Molde kommunestyre 11. desember 2013.

I forbindelse med planprosessen er ”Frivilligplan for Molde 2014 - 2017” også utarbeidet.

Planene må ses i sammenheng, siden Frivilligplanen også omhandler frivillig sektor i kulturlivet. Kulturplanen henviser derfor i flere kapitler til Frivilligplanens innhold, og til denne planens samleoversikt over mål, tiltak og prioriteringer. I noen tilfelle tar Kulturplanen inn konkrete mål, strategier og tiltak fra Frivilligplanen. Frivilligplanen henviser ikke til Kulturplanen.

Planprogrammet presiserer at Kulturplanen skal avgrenses mot andre kommunale planer. Den omhandler således ikke idrett, da dette er behandlet i ”Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv 2010 - 2014”. 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.