Høring/Oppstart

For uttale i perioden: 12. november 2021 - 15. februar 2022
Høring/Oppstart Kunngjering av oppstart av namnesak av fjellnamn
Namnesak blir tatt opp for å få avklart namn på fjell i området mellom Meisalfjellet, Eresfjorden og Jordalsgrenda i Molde kommune

Området er eit populært turmål og det der viktig for orientering og fjellsikkerheit at stadnamn på kart samsvarar med faktisk bruk. Namna som er registrert på kart i dag har vedtekne skrivemåtar, spørsmålet for desse gjeld korrekt lokalisering. Andre fjell er namnlause i dag. For fjellet med nummer 6 på kartskissa kjenner ein ikkje namn og det er heller ikkje registrert namn på kartet

Lokal høyring

Kartverket har vedtaksrett på skrivemåten av naturnamn, men før dei gjer vedtak har kommunen, lokale organisasjonar og andre rett til å uttale seg om skrivemåten av namn som dei har særleg tilknytning til. Kartverket ber om at alle som uttalar seg, opplyser kva som er det rette navnet på kvart fjell.

Dersom folk kjenner til at det er brukt fleire navn om samme fjell, ber ein om å få opplyst dei forskjellige namna. Bakgrunnsinformasjon finst i vedlagt brev frå Kartverket.  

Frist for uttale til Molde kommune er 15. februar 2022. 

Send uttale til postmottak@molde.kommune.no, eller bruk felta under.

namnesak_Eresfjord_Sunndal.jpg

Aktuelle vedlegg


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

 • Uttalelse på vegne av Kommunedelsutvalget i Nesset:
  Blåfjellet er en viktig merkevare i turterrenget i Molde kommune og bør derfor komme tydelig fram også i Norges kart.
  Ellers er det viktig at kartene ikke skaper forvirring for orientering og beredskap.
  Det er sammenfallende navn på fjell i samme område. Bygdelagene bør tas med i diskusjonen og bli hørt i høringsprosessen.

  2022-02-14 12:43:19
  [Svar]  Link
 • «Toppen» markert som nummer 4 på kartet oppleves ikke som en topp når man står der, men som et knekkpunkt på eggen mellom Yste og Inste Åbittind.

  Toppen markert med nummer 5 på kartet har jeg aldri hørt bli kalt noe annet enn Inste Åbittind. På kart står det ofte kun Åbittind på denne, noe som er misvisende fordi Åbittind på folkemunne som oftest sikter til Yste Åbittind av den enkle grunn at denne er mer synlig. (iallfall fra nord) Jeg vil også påstå at Ågottind er et ganske usannsynlig navn på Inste Åbittind (altså toppen markert med 5 i kartet) sia det betyr «ugått tind» og Inste Åbittind er helt kurant å nå for folk på alle ferdighetsnivå. Jf. Ågottind i Eikesdalen, som er en svært utfordrende topp. Det er imidlertid en meget utilgjengelig topp som ligger mellom Inste Åbittind og Trolltind. (markert med 7 i vedlagte kart og 3D-utsnitt) Her må man klatre for å komme opp. Dersom noe fjell i området heter Ågottind må det være denne.

  2022-01-10 10:58:50
  [Svar]  Link
 • Blåfjellet har vært navnet på fjellet på kartet så lenge jeg har sett navn på fjellet på kart. Navnet Blåfjellet er innarbeidet i forbindelse med søknadsprosess og omtale av fjellet siden 2007 da det ble søkt om å bygge turhytta Blånebu der oppe. Den har vært hyppig besøkt med tusenvis av besøkende gjennom de siste 13 år, lokale, folk fra distriktet og fra hele Norge og utlandet. Blånebu har flere tusen treff på internett hvor det står at den ligger på Blåfjellet. Fjellet er det eneste som er blått i området. Min bestefar kalte det Blåfjellet. Han var født i 1890 og lærte navnene av kårkallen den gangen som var født i 1820. Frusalen er navnet på et fjell 8 km lenger sør i samme fjellrekke. Navnet er innarbeidet som fjelltur Høgruta Frusalen rundt på Peakbook, og da menes det det fjellet som ligger mellom Ryssdalsnebba og Skjorta. Det er også innarbeidet som merkenavn på Frusalen.no og da og gjelder det dette andre fjellet 8 km lenger sør. Det eneste treffet på nettet som gjelder Frusalen som navn på fjellet med Blånebu, er Budstikkas artikkel i går.
  Etter mitt skjønn bør ikke navnet på kartet endres nå etter at Blåfjellet har stått der og er innarbeidet selv om også noen har kalt fjellet Frusalen og andre har kalt det Mønfjellet i lang tid.

  2022-01-07 13:16:17
  [Svar]  Link