‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Oppvekst

Elev og lærer ved tavla
Oppvekst

Kvalitetsplan for grunnopplæringen

Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune 2013 - 2016
Kvalitetsplanen for grunnopplæringen er et viktig styringsdokument for skoleeier.

Kommunen er ansvarlig for å gi et opplæringstilbud til innbyggerne i kommunen. Her ligger det både et ansvar for å stille nødvendige ressurser til disposisjon i form av faglighet og økonomi, og et ansvar for å vurdere om opplæringstilbudet er i samsvar med opplæringsloven og læreplanverket.

Kommunene skal ha et forsvarlig system for å følge opp resultatene fra disse vurderingene og fra nasjonale kvalitetsvurderinger.

Molde kommunestyre vedtok planen (sak 36/13) i sitt møte 23. mai 2013 og kan leses under.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.