‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Oppvekst

Forside til Kvalitetsplan for SFO
Oppvekst

Skolefritidsordningen

Kvalitetsplan for SFO
SFO er hjemlet i Opplæringsloven § 13-7. I Molde kommune reguleres SFO gjennom vedtektene som ble revidert av kommunestyret 25.04.2013 i sak 24/13. 

Brukerne av SFO skal oppleve den samme kvalitet uansett hvilken skole som tilbyr tjenesten. Kvalitetsplan for SFO inneholder formelle krav til kvalitet og innhold, der det vises til sentrale styringsdokument innenfor området. 

Plan- og utviklingsutvalget vedtok Kvalitetsplan for SFO i møte 4. juni 2013.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.