‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Molde2040 Mørk etikett
For uttale i perioden: 20. februar 2015 - 04. mars 2015
Høring/Oppstart

Arealplan fra Strande til Aukra grense

Molde 2040: Samferdsel i byområdet
Hvordan skal kjørende, syklende og gående ledes igjennom byområdet? Det er ikke plass til alle over alt. Hjelp oss å prioritere!
 • Bør kommunen bli en grønnere by, og sørge for enda mindre biltrafikk i sentrum? 
  Isåfall, hvordan bør bilene ledes igjennom de sentrale byområdene?
   
 • Bør kollektivtrafikken prioriteres? Hvordan bør bussene ta seg frem gjennom byområdene?
   
 • Hva skal til for å bedre vilkårene for gående og syklende? Hvilke traseer bør forbeholdes de myke trafikkantene?

  Nedenfor finner du filen "samferdsel i byområdet". Kartet avgrenser det området du bør konsentrere deg om. 


  Dine innspill sender du inn ved å trykke på "min uttalelse til planen" nedenfor.

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  Det er ingen av innleggene så langt som ivrer etter å føre E39 i tunnel igjennom Molde by!
  Uklarheter om det blir kort tunnel til Glamox eller om den skal strekkes helt til Lergrovika bidrar til usikkerhet. Ingen av disse alternativene er gode løsninger for byen vår. Hvorfor skal E39 med all bil og tungtrafikk legges i tunnel når det finnes en mye bedre løsning ved å la trafikken gå via Fræna?
  Kan ikke huske å ha sett/hørt noen gode argumenter for å velge løsning med tunnel igjennom/under byen!

  Hvis disse planene blir en realitet, så får vi en lang periode med sprengningsarbeide. Regner med at det blir svært mange lekkasjer på tilårskomne vannledninger og skader på grunnmurer, når utslagene på Richters skala stadig når nye høyder!

  Økonomiske og miljømessige hensyn er lagt helt til side i denne saken.
  De miljømesseige ulempene er udiskutable, likeså den kommunale økonomien som vil bli ytterligere belastet.

  Hva er så den store engstelsen?
  Kan det være at byens handelsnæring frykter dårlige tider?
  Molde vil ikke miste kunder til bysentrum uten vei i tunnel under byen med fire felt!
  Hvis Molde sitt særpreg blir bevart som en ren og idyllisk småby, vil det bli mye besøk og handel i sentrum.
  Hvis byen blir belastet med utallige bomstasjoner og redusert trivsel, så kan nok de bynære butikker ha god grunn til engstelse!

  2015-03-04 23:45:05
  [Svar]
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  - Gjennomgangstrafikk skal utenom byer og tettsteder. Både av hensyn til miljø og effektivitet. Bypakken går på tvers av alle prinsipper.

  - Vi må ha E39 utenom hele byen (Fræna eller lang tunnel til Årø). Da kan vegdelen av bypakka reduseres med minst 1 mrd - selv da løser vi "innfartsproblemene" i Molde øst.

  - Bruk penger på å få opp andelen syklende
  Legg til rette med tre sykkel-hovedfartsårer
  langs stranda, langs frænavegen/moldelivegen
  og i overkant av byen med gode forbindelser
  disse i mellom


  Lag bebyggelse over enkelte veger ved å ha "tunnel" med en åpen side. Blokkbebyggelse med en slags bilundergrunn

  2015-03-04 23:00:59
  [Svar]
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  En Europavei, E39, og bypakken er to forskjellige ting.
  Legg E39 gjennom Eide/Fræna. Vi trenger ikke noen bytunnel Husk at Molde er en liten by. E39 gjennom byen vil medføre store konsekvenser for de fleste som bor her. Tenk på konsekvensene for vårt miljø, på støy, på forurensning og ikke minst trivsel. Byen blir delt i to. Adkomsten til sjøen blir vanskeliggjort formue fleste.
  Det blir sagt at nærmere 80% av all fergetrafikk skal til/fra Molde. Dette kan ikke stemme. At 80 av 100 biler skal reise fra eller til byen vår må være et tall tatt ut av tomme luften.
  Folk som bor i Røbekk område og som arbeider i byen sier at det tar 8/10 min. ekstra i rush trafikken. Hva er det? Kan ikke kalles rushtrafikk. Lag en trefeltsvei, med to kjørefelt inn om morgenen og to ut om ettermiddagen, så er mye gjort for lang tid fremover. Utbygging av veien fra byen til Hjelset må gjøres i forbindelse med det nye sykehuset, men ikke som en Europavei.
  Vær så snill å ikke ødelegge vår lille flotte by, ikke alt i Molde behøver og gå igjennom sentrum!
  Blir dette realisert blir det en ny tidsregning, før og etter at Molde mistet sin uskyld.

  2015-03-04 22:06:19
  [Svar]
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  1. Kort fortalt: Tung trafikk bør ikke ledes gjennom en by, men rundt. Dette gjøres i de aller fleste andre land. Se til Trondheim (Elgesetervei) og Stavanger (Løkkeveien) hvor ille det kan gå. Molde bør forbli 'grønn' med et minimum av trafikk og de helsemessige problemene det medfører i form av viltpåkjørsler, støy og støv. Skal Molde etterligne store byer med alt det negative det medfører? Forsøk heller å bevare det dere har.

  2. Bussene bør kunne kjøre der de kjører i dag. Skulle likt å se at tilbudet ble skjerpet og kjørerutene holdt. Legg gjerne tjenesten ut på anbud eller få inn en konkurrent.

  3. Det er allerede bra med gangveier for gående og syklende. I sentrum bør syklister velge bilveien fremfor fortauet. Fjern parkering i Storgata. Bruk heller pengene på skole, helse og politi.

  2015-03-04 22:02:20
  [Svar]
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  1. Molde trenger ikke økning i trafikken! Molde trenger reduksjon i trafikken! Det oppnår vi ved å legge E39 utenom byen! 2. Det har den siste tiden gitt mulighet for folket til å komme med innspill, der fokuset har vært bedre miljø og trivsel i byen for fremtiden. Det har allerede kommet mange gode forslag til bedre miljø og trivsel i Molde by. Bruk pengene til det da! Ikke ødelegg Moldes særpreg for alltid! La oss gjøre det som er vakkert enda vakrere og enda mer attraktivt! 3.Har fått med meg at det er ønskelig å gjøre byen større. Ok,men folk fristes ikke hit til denne byen som kan "skilte" med firefelts vei/ E39 gjennom byen. Jeg tør å påstå at alle ønsker en by med et godt tilbud innen barnehage,skole og helsevesen. De ønsker en levende,pulserende og sjarmerende by å være i, tilgang til fin natur både i marka,på sjøen og ute på holmene. Tror også at de som vurderer å flytte hit,verdsetter at det planlegges mer for slike verdier,og for den mye trafikanten enn for biltrafikken som skal videre FORBI denne byen........... 4.Er det ikke et nasjonalt vedtak,at Europaveier skal legges utenom byer og tettbebygde strøk? (det er IKKE vanskelig å forstå hvorfor) Det er verre å forstå hvorfor politikere og statens Vegvesen går for det motsatte her i Molde! Jeg kunne ha lagt inn linker som viser: a) økt trivsel,bedre miljø,økt handel i byer etter at Europaveier ble lagt utenom. b) dårligere miljø,dårligere handel og mye mer kaos i trafikkbildet enn forventet, med gjennomgangstrafikkvei gjennom by. 5.Har de folkevalgte i Molde Kommune tenkt på folket og byen vår, når det planlegges for Bypakke/ E39 gjennom Molde by og en annen sak også: det planlegges å tette igjen den fine Aleksandraparken, med Havnevesenets nye tilbygg? Er virkelig disse tilbyggene viktigere enn parken,som har vært folkets (både byens og turistenes) sjarmerende oppholdssted i årstider!? Våkn opp folkens!

  2015-03-04 17:47:33
  [Svar]
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  Bør kommunen bli en grønnere by, og sørge for enda mindre biltrafikk i sentrum?
  svar: ja.

  Isåfall, hvordan bør bilene ledes igjennom de sentrale byområdene?
  svar: bilene bør ikke ledes gjennom byområdene, de bør ledes via sekkfast.

  Bør kollektivtrafikken prioriteres? Hvordan bør bussene ta seg frem gjennom byområdene?
  svar: ja. med minst mulig heft fra biltrafikken ellers, derfor bør sekkfast prioriteres.

  Hva skal til for å bedre vilkårene for gående og syklende? Hvilke traseer bør forbeholdes de myke trafikkantene?
  svar: mindre biler i molde vil automatisk bedre disse forholdene, via sekkfast vil mye av trafikken automatisk bli redusert i byen!

  2015-03-04 07:57:04
  [Svar]
  • Re: Molde 2040: Samferdsel i byområdet

   E39-diskusjonen er viktig. Plasseringen av den vil være av stor betydning for hvordan byen vil se ut i lang lang fremtid.

   MEN; det må gå an å ha to tanker i hodet på en gang. Å forhindre E39 gjennom byen vil bare sørge for at byen ikke går bakover, men det vil ikke gi byen et særlig løft fremover. Å bare fjerne en stor del av trafikken fra veiene i sentrum og tro at det skal være nok til å lokke folk? Så Molde på en søvnig søndag skal være målet? Nei, vi får ikke lokket mange til byen med dét. Det blir forsåvidt enda vanskeligere om det kjører tungtrafikk forbi Retiro, men som sagt; man må sikte høyere og tenke lengre enn bare å forhindre E39 gjennom øst-byen. Enten det er Sekkfast, langtunell eller Fræna-omkjøring. Så kom med ideer til byen ellers også, mens vi fremdeles kan komme med innspill. Det virker som om de fleste er enig i de grove trekkene. Så får vi se om vi blir hørt.

   Vi er nok alle enig om at E39 utenom øst-byen ville være den beste starten på Molde 2040 også.

   2015-03-04 17:56:49
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  Sykkel > bil.
  Bybane > buss.
  Under- og overganger > gangfelt


  "Men folk sykler nesten aldri, hvorfor skal vi bruke penger på noe som brukes så lite?"

  Fordi om det hadde vært mer tilrettelagt for sykkel, så ville folk brukt det. Få sykkelveier vekk fra trafikken. Skap et trygt sykkelmiljø, så vil det bli blomstre. På samme måte som biltrafikken vil øke om man hele tiden prøver å tilrettelegge for den.


  "Men sykkelveiene vil være ubrukelige halve året, pga snø"

  Nei. OM det skulle ligge snø halve året, finnes det mange gode løsninger. Det er bare å se på andre land som klarer det helt uproblematisk med samme klima.


  "Men hva med når man skal på butikken, eller levere barna på aktiviteter?"

  De fleste har en nærbutikk som kan nås like enkelt på sykkel. Det finnes plenty av tilleggsutstyr som kan ta bagasje, og hva barna angår så vil en sykkelmotorvei gjøre det trygt å ferdes mellom hjem, venner, skole og aktiviteter. Med flere felt kan man tilpasse den farten man vil, og man er skjermet fra biltrafikk.

  Og bor du på toppen av en bratt bakke?
  El-sykkel.


  Innen 2040 er sykkelmotorveier og bybane normen, ikke unntaket. Vær på tå, Molde!

  Bruk din langstrakthet til din fordel!

  2015-03-04 00:59:52
  [Svar]
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  Nei til E39 gjennom byen!
  Nei til kort bytunnel!
  E39: Lang tunnel til Lergrovika/Årø, eller via Fræna/tussentunnelen.

  Den statistikken som viser at så så mange som tar ferga fra Vestnes til Molde har endested Molde stoler jeg ikke på i det hele tatt.
  Da har i tilfelle spørsmålet vært "hvor ender fergeturen som går fra Furneset?"

  Et annet punkt å tenke på ved denne vanvittige planen om å legge E39 gjennom den vakre lille byen vår er den økende tungtrafikken som blir..
  Lastebiler og trailere som i dag velger å kjøre fra Bergensområdet via Oslo mot Trheim fordi det tar for lang tid med fergene vil plutselig begynne å spare tid ved å kjøre kyststamvegen, er det disse bilene vi vil ha rett ved husveggen??


  * Fyll ut i sjøen og lag en attraktiv sjøpromenade
  Sammenhengende fra grandfjæra til bjørset

  * Bygg de mest vanlige påkjøringsveiene til frænavegen/moldelivegen bilen bedre etter hvilken retning de skal til og vi slipper så mange flaskehalser til de vanligste hovedfartsårene som ikke er forkjørsvei og har dette i dag.

  * Stimuler og oppfordre folk til bruk av sykkel som framkomstmiddel ;
  Bygg egne sykkelstier, ikke gang- og sykkelstier!

  * bygg byen i lengderetningen og på sikt sats på ei bane fra hjelset til djupdalen/julsundet

  Nærhet til marka er viktig
  Tilflyttere kommer for naturen og ikke eksosen
  FÅ NED BILTRAFIKKEN

  2015-03-04 00:46:18
  [Svar]
  • Re: Molde 2040: Samferdsel i byområdet

   Alle snakker om denne tunnelen E39 gjennom Molde. E39 er ikke 1-en tunnel, men 2 parallelle tunneler ved siden av hverandre, med to kjørefelt i hver tunnel i hver sin retning. Felles utgang blir minst 70 meter i bredde.

   2015-03-04 17:30:23
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  - Støtter Svein K. Thomassen og andre som er for økt sykkelfokus.
  - Fyll ut i sjøen og lag en attraktiv sjøpromenade med mulighet for å gå tørrskodd langs hele promenaden. Bruk f.eks. takutspring og tak a la sykkelstativtakene v/Høgskolen: luftige og lite synlige.
  - Gjør Storgata om til ”Sambruksområde” (Shared Space) men hvor kun kollektivtrafikk o.l. kan kjøre. La det være mulig å gå tørrskodd også i Storgata.
  - Rust opp Øvre veg for øvrig trafikk, fjern flaskehalsene - spesielt ved parkeringstunnelen, lag miljøtunnel/overgang på deler av strekningen (ved Molde Videregående og ved den grønne korridor) for sikker overgang
  - Rendyrk “den grønne korridor” - lag miljøtunnel der den krysser hovedveiene. Spesielt viktig med miljøtunnel på sørsiden av Reknesbanen slik at fotgjengere kan krysse trygt (skolebarn, turgåere, museumsbesøkende, og idrettsutøvere til/fra Molde idrettspark).
  - Lag sykkelstativ bakpå alle bussene. Helst i hele M&R (enkle, billige velprøvde løsninger finnes i bl.a. Sveits)
  - Lag kollektivtrafikk-kort for hele M&R. F.eks. familieårskort for all offentlig kommunikasjon i M&R
  - La det være gratis å ta med sykkel på buss (slik de har gjort i Oslo)
  - Varden ble vurdert av turistene som byens fineste opplevelse. Utnytt området bedre. Lag eksklusiv bobilparkering med fasiliteter på deler av området. Finansier utbedring med bomvei til Varden.
  - Sørg for at så mye som mulig av strandsonen i planområdet blir tilrettelagt for allmenheten med kyststi, aktivitetsområder og fobindelser til turstier til marka.

  2015-03-03 22:55:04
  [Svar]
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  Molde by trenger en reduksjon i trafikken, ikke en økning i trafikken. Dette oppnår vi ved og legge E39 utenom molde by, vi legger E39 om Sekkfast.

  Hva slags agenda har egentlig Molde kommune og statens vegvesen som har trumfet igjennom Møreaksen?
  Når de da veit at det vill føre E39 inn på Molde`s øst kant?
  Hvorfor ønsker våre politikere og statens Vegvesen og tvinge E 39 igjennom MOLDE?

  Statens vegvesen som fagorgan har hovedansvaret for og planlegge nye hovedveier.
  Nye hovedveier skal i størst mulig grad skal bygges utenom byer og tettsteder har samferdsels departementet front-et i media.

  Statens vegvesen Midt er den store synderen i planleggingen av samferdselen i Molde by.

  Jeg foreslår at Molde kommune jobber får og:

  1: stoppe E39 igjennom Molde by, da får vi en grønnere by og enda mindre biltrafikk i byen.

  2: Satse på og utvikle gang og sykkelveger. Bygg sykkel heiser opp til nordbyen (alla sykkelheisen i Trondheim).
  Start med by-sykkler.

  3: Bygg parkerings plasser utenfor bysentrum med gratis buss til sentrum.

  4: Satse på bedre buss tilbudet i byen, gratis buss til alle.
  Bytt gjerne til elektriske/ gassdrevne miljøvennlige busser.

  Tilslutt ønsker jeg alle samfunnsengasjerte medborgere og sjekke ut Sekkfast på facebook.

  Med vennlig hilsen Jonas Eik

  2015-03-03 20:51:57
  [Svar]
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  1.-Planen Molde 2040 skal dekke området fra Aukra til Strande hvis ikke min hukommelse har blitt superkort. At vi får bare uttale oss om sentrum fra Seilet til Roseby (+-) er å bruke oss som gisler. Svaret fra kom.sjefen om at denne manglende delen diskuteres i andre fora er helt upassende!

  2.- Jeg hører at mange sier at det er mange biler som kjører på inn-utkjørelser i Molde by om morgenen og ettermiddagen. Hvorfor har ikke alternative kreative metoder blitt prøvd. . Det er noen få timer i løpet av en hel dag. Ellers er hovedvegen nesten tom. Det er ikke prøvd alternativ trafikkårer i rushtider. Storbyer får brukere en veg til kjøring inn til byen om morgen og mindre veger i motsatt retning, og vice versa. Hvis store byer i land med «udisiplinerte sjåfører» klarer dette burde det ha vært prøvd først før man belaster befolkning med den ekstra kostnaden som det legges opp til Selv om det går «godt» i Norge er det dermed ikke sagt at alle dem som må kjøre bil har store inntekter til å kunne klare å få ender til å møtes. Regn ut selv hvor mye en lavinntekt husstand sitter igjen med når et slikt foreslåtte prosjektet blir iverksatt. Kr. 300.000 per person er ikke uvanlig lønn hos mange arbeidstakere.

  3.- Har reist med fergen Molde – Vestnes ofte og har registrert at det fleste og det betyr ca. 90 % av bilene kjører av til høyre dvs . UT av Molde. Er det virkelig slik at de 25.000 innbyggere i lille Molde skal dekke utgifter som er statens sin plikt i fht Europaveger. Hold tungtransporten utenfor Molde.

  Som innbygger av Molde by ser jeg at alternativet Sekkfast utredes, FØR Møreaksen settes i gang. Nordmenn burde ha fjellvettregler i tanker. Det er ingen skam å snu. E-39 vil da ikke komme inn i bysentrum. Ellers er Møreaksen en katastrofe med tanke på miljø og sikkerhet. Og forventer man at turister skal komme til Molde for å kjøre km i km i tunneler. Utred og få Sekkfast som en turistattraksjon.

  Etabler parkeringsplasser i utkanten av byen og opprett gratis «shuttlebusser» som finnes i andre byer, egnet for dem som tar gratisbussen inn til byen og evt. til andre arbeidsplasser den gang sykehuset med tjenester blir ferdig. Direkte busser mellom sentrale knutepunkter. Skal du reise lenger enn utenfor en «ring» må du betale. Gratis kollektivtransport inn til sentrum er god miljø- og sosialpolitikk. Skattefinansiert kollektivtransport gir gevinster og samfunnsøkonomisk effektivt fordi man ikke behøver å bruke tid og penger på utstedelse og kontroll av billetter.

  Det er å gå tilbake i tiden å legge hovedtrafikken inn i sentrum. Næringer frykter tap av inntekter i handelen. Tilbakemelding fra byer hvor de har fått trafikken ut at sentrum viser derimot at folk tar seg tid når de først er i byen og handler i stedet for å «sveive» forbi i bilene sine. Tror dere virkelig at alle byene langs Vestfold-Buskerud-Telermark og så videre har tapt inntekter fordi E-18 suser forbi langt UTENFOR sentrum!

  «Den berlinske muren» i Molde: Hvem som føler seg kallet til å bruke perler som er bygd ved stranda mot sjøen når trafikken suser fordi i firefelts veg. Samferdselsdepartementet krever at nye hovedveger skal bygges utenom byer og tettsteder. I følge TU «påpeker Samferdselsdepartementet at i enkelte tilfeller har sterke lokale interesser ønsket hovedvegen gjennom tettsteder, blant annet for å hindre handelslekkasje fra bedrifter langs eksisterende veg. Slike argumenter godtas ikke, går det fram av brevet» og videre « Statsekretær Hoksud er enig med Ordfører i Slejord som sier at E-134 ble lagt utenfor sentrum og lokalsamfunnet opplever fortsatt vekst». Det skal være lett å kjøre rett forbi men også velge å kjøre av til sentrum. Dette er å gå bakover i tiden ut fra grønn utvikling. Og videre "Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har kjørt E6 fra sør til nord, og mener veien ikke bør legges i eller ved tettsteder: – Da kan ikke potensialet til E6 som hovedåre utnyttes, sier han" jf. www.ofv.no Hvorfor skal det vaære annerledes i Molde
  http://www.ofv.no/getfile.php/Dokumenter/OFV%20i%20V%C3%A5re%20veger%20PDF/OFV-sider_VV_08_2014.pdf
  Og videre "vil ikke hovedvegen gjennom sentrum" http://www.nernett.no/?do=article&id=18486
  og utenfor Kristiansand http://www.nrk.no/sorlandet/ny-motorvei-uten-toppfart-1.11935652

  Det er bare å søke videre "europaveger utenom sentrum". Moldesbefolkning er ikke på vide veger.

  Få i gang by-sykkel som i andre byer! og få i gang kollektivtrafikk som knytter sammen bydeler. I dag må en bussbruker som skal hjem fra Roseby først til sentrum og så over på en annen buss. Skal man bruke buss til øst eller vest så må man inn til sentrum og vente. Ingen mulighet for dem som bor i øverste del av Molde. Lag sykkel-autostradaer på forskjellige nivåer så kan man sykle fra nivå til nivå gjennom småveger.

  Ikke la noen staheten ødelegge særpreget til Molde.

  2015-03-03 20:40:53
  [Svar]
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  Jo mer jeg tenker på det eksisterende forslaget vedrørende E39 gjennom Molde,jo mer vanvittig framstår det.Det virker ikke som om de ledende folka lokalt har noen vilje til å endre seg eller snu i denne saken.Så da får vi satse på at andre, les.regjering/EU(regler) stikker kjepper i hjulene på forslaget.Og jo mer jeg forstår og får forelagt av bedre orienterte mennesker enn meg ang.dette, står det igjen en soleklar beste løsning på E39 traseen;og det er SEKKFAST.Byens framtidige trafikkale utfordringer finner vi andre løsninger på.Garantert.(Sekundert MÅ det bli laaaang bytunnel).

  2015-03-03 18:29:36
  [Svar]
  • Re: Molde 2040: Samferdsel i byområdet

   E39 og by pakke er to forskjellige ting, la E39 gå gjennom Fræna/tussentunnelen. Da er det ikke sikkert vi trenger noen bytunnel Husk nå at Molde er en liten by og når fergetrafikken ikke skal berøre byen annet enn med de som skal inn til byen vår, stemmer ikke tallene som dere presenterer for oss innbyggere. Folk som bor i Røbekk område og som arbeider i byen sier at det tar ca. 8 min. ekstra i rush trafikken. Hva er det? Bygg ut Knausenlinja og fjern en del flaskehalser som vi har i dag. Bybane fra sentrum til Hjelset vil være gunstig, ikke minst i forhold til nye boligområder øst for byen.
   Vær så snill å ikke ødelegge vår lille nydelige by, ikke alt i Molde behøver og gå igjennom sentrum!

   2015-03-04 19:19:34
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  E39 og bypakke er to forskjellige ting. Bypakker skal virke INNSKRENKENDE på personbiltrafikk, bypakke Molde legger opp til det motsatte. E39: Lang tunnel til Lergrovik, eller via Fræna/tussentunnelen. Trafikken på Molde øst vil da bli avlastet med flere tusen ÅDT i forhold til i dag. I tillegg vil den støtvise fergetrafikke som skaper problemer være borte. Sykehustrafikken vil gå til Hjelset. Bypakken bør brukes til dramatisk å fobedre sykkel/gang/kollektivmulighetene, og til å fjerne flaskehalsene som er lyskryssene på Bolsønes og Kviltorp. Ved å fjerne en del avkjørskler til eiendommer langs Fannestranda og fullføre Knausenlinja vil mye være gjort. Bybane fra Sentrum til Hjelseth vil være gunstig - ikke minst i forhold til nye boligområder øst for byen.
  firefelts langs Fannestranda ødelegger østre bydel for alltid. På denne måten vil man spare en milliard i forhold til dagens bypakke. Det betyr 600 mill mindre i bompenger for innbyggerne, og 50 mill mindre i låneopptak for Molde kommune. Penger som kan brukes til tjenester som sårt trenges.

  2015-03-03 14:40:39
  [Svar]
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  Er overbevist om at Sekkfast ville ha torpedert Møreaksen og Julsundbrua, både når det gjelder økonomi og samfunnsnytte, hvis dette alternativet hadde blitt skikkelig utredet. I stedet blir argumentene for Sekkfast avfeid med at man ikke kan ha "omkamper". Hvis nye opplysninger og analyser skulle vise at Sekkfast, på alle måter vil være et vesentlig bedre prosjekt enn Møreaksen gjennom byen, er det klokt å snu i tide. E39- trafikken må styres utenom bysentrum. Arbeidspendlingen inn til byen med påfølgende trafikkproblemer må organiseres på en mer hensiktsmessig og miljøvennlig måte. I Norge tenker vi fortsatt som man gjorde på 50- tallet når det gjelder bruk av privatbilen. "Folk må ha rett til å parkere utenfor inngangsdøra til jobben". Løsningen må bli å etablere parkering utenfor byene og videre med buss eller bane inn til sentrum. Det er etablering av parkeringsplasser inne i byene som skaper trafikkproblemene. Med nytt fellessykehus på Hjelset blir det innertier med bybane mellom Hjelset og Molde. En trafikkløsning som kan betjene både sykehuset og arbeidsreisene til og fra byen. Å legge gjennomgangstrafikk gjennom bysentrum og boligområder representerer en tenkemåte og mentalitet som er overmoden for avløsning.
  hilsen
  Helge Thomassen

  2015-03-03 08:19:03
  [Svar]
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  Bygg en sykkelmotorvei som kan brukes som skiløype på tvers av byen om vinteren. Helt til Hjelset! Så kan man ha parkeringshus for biler utenfor byen, der man enten kan ha sin egen sykkel, eller låne en, som bysykkel-prinsippet. Med parkeringshus for sykkel og ski på strategiske plasser i sentrum og ved det nye sykehuset, der man også har omskiftningsrom og låsbare skap. Så kan de som absolutt vil bruke bil i sentrum betale i form av bompenger.

  Slik kan vi bli den mest aktive byen i landet.

  Forøvrig enig med de som sier at man bør kraftig redusere antall biler i sentrum. Det blir naivt å tro at alle vil sykle, men sykkel kombinert med en ambisiøs og god strategi for kollektivtrafikken vil erstatte manges behov for daglig bilbruk.

  Innen 2040 vil vel skinnebasert kollektivtrafikk være utbredt, også i de mindre byene. De trenger mindre traseer enn bussene, slipper unna trafikk-korker og vil kunne gå rett gjennom boligfelt.

  2015-03-02 20:21:33
  [Svar]
  • Re: Molde 2040: Samferdsel i byområdet

   Kom over denne:

   Bybanen i Bergen er tildelt Innovasjonsprisen i kategorien transport

   "Juryen rosar Bybanen som eitt av dei mest suksessrike plangrepa i norske byar i etterkrigstida. «Dette er det første baneanlegget i Norge som er universelt utforma på ein heilskapleg måte. Bybanen set ny standard for kollektivreising på Vestlandet. Den går som ein viktig nerve gjennom Bergen og legg føringar for framtidig byutvikling»."

   2015-03-02 21:20:23
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  Om byen vil være attraktiv for oss unge som flytter ut for å studere, for å lokke oss tilbake etter endte studier, bør den først og fremst bygge byen med tanke på folk, ikke biler. Det vil si å tilrettelegge for sykkel og kollektivtrafikk for å knytte sammen bydelene, og mer eller mindre stenge sentrumsområdene for biler.

  Jeg og min samboer har studert i Trondheim og Oslo, og det er uaktuelt å bo i noen av de byene med småbarn pga av all biltrafikk og forurensning i sentrum.
  De som tør å satse fremtidsrettet vil skille seg positivt ut i kampen om unge voksne. De fleste jeg snakker med vil gjerne ha kombinasjonen av urbanitet og natur, så der har Molde alle muligheter til å være et førstevalg.


  Jeg har ingen erfaring eller grunnlag for å uttale meg og hvordan dette bør gjøres, men synes tidligere innlegg har hatt et godt poeng i at man kan bruke det at byen er langstrakt til sin fordel, ved å bygge sykkelmotorvei og bybanespor som skjærer byen i to.

  2015-03-02 19:35:51
  [Svar]
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  Et historisk tragisk feilgrep å legge E 39 igjennom Molde by, men det største feilgrepet er selve Møreaksen, med en stigning på over 430 m fra bunn, og opp til bro over Julsundet.
  Miljø, forurensing og sikkerhet er lagt til side, og er en katastrofe for langtransporten.

  Myndighetene er i ferd med og ødelegge bo og trivsel kvalitetene for Molde by, og det er ca. 10 milliarder dyrere en å bygge Sekkfast, som også kan ta over trafikken til Østlandet E 136, (bro over Langfjorden er verd ca.4,5 milliarder)

  Sekkfast vil minske gjennomfarts trafikken, og tar vekk tungtrafikken, og vil forbedre trafikkproblemene i Molde.

  Sekkfast vil ha veier i dagen, ikke dype farlige tuneller, og vil vare tilgjengelig for myke trafikanter, å vil vare meget gunstig for stort fellessykehus på Hjelseth, fra sørsiden av Romsdalsfjorden og Sunnmøre. Også med tanke på en framtidig kommunesammenslåing i Romsdal. Sekkfast vil heller ikke påføre fordyrende bompenge innkrevinger i Molde sentrum, vi vil redusere trafikken.

  Myndighetene har bestemt att hovedveier skal gå utenom byer og tettsteder, og der mulighetene ligg til rette for det skal farlige undersjøiske tuneller unngås, Sekkfast har di egenskapene, i tillegg tar vi også over trafikken til Østlandet fra både Romsdal og Nordmøre, ca. 60 % større trafikkmengde og en dobbel kost nytte effekt, billiger og realisere, og halvert nedbetalings tid, og har store fordeler for hele Møre og Romsdal, for effektiv økonomisk, og sikker trafikkavvikling.

  Sekkfast vil bli en diamant med tanke på den populære gullruten mellom Geiranger, Trollstigen og Atlanterhavsveien.
  Møreaksen med tuneller fra Tomrefjorden og helt inn til Legrovik i Molde vil turistene svikte Molde i fremtiden, dette forslaget vil nokså sikkert aldri overleve en avstemning i stortinget.

  Hilsen Jon Ingar Eik.

  2015-03-01 16:00:03
  [Svar]
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  Det beste for alle, mener jeg, vil være en tunnel fra rundkjøringa i Lergovika som kommer ut igjen ved Bjørset/Kvam. Tunnelen bør ha avstikker til parkeringstunnelen og en ny egen parkeringstunnel ved Aker Stadion, feks kun med inn/utgang for gående eller utkjøring for de som skal på fylkeshuset, stadion, Seilet, Moldebadet o.l.

  Alternativet kan være å legge en senketunnel fra Lergovika til Kvam/Bjørset. Senketunnel fungerer jo i Oslo og vil ikke "berøre noen".

  Når det gjelder veien inn til sentrum (fra begge side) , så bør den utvides til 3 felt, slik at man kan styre rushtrafikken inn i to felt inn til byen om morgenen, og to felt ut av byen på ettermiddagen. Dette styrer jo veitrafikksentralen via webkamera alt etter trafikk og hendelser i byen eller til faste tider.

  Ved å utvide til 3 felt vil man spare mange eiendommer for inngrep og store kostnader med innløsing av de. Da vil man også beholde Moldes bebyggelse slik den har vært i mange år.

  I fremtiden vil det kanskje også bli aktuelt med flere felt inn til Hjelset og det nye sykehuset. (Spes hvis man skal legge ned Åse sykehus som noen spår). Det bør tas med i planen allerede nå. Kanskje man bør planlegge for en egen t-bane/kollektiv vei til Hjelset?

  Mvh Roger

  2015-02-28 17:18:35
  [Svar]
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  Hvis bomringen skal få ned biltrafikken til sentrum så er det feilslått. Kollektivtrafikken må utbygges og buss fra omliggende kommuner (dvs når Molde tar over som storkommune må utvides. StorMolde vil måtte forplikt seg til å vokse i andre områder enn sentrum) så ved et nesten bilfritt Molde sentrum vil det bli lite inntekter av en bypakke, derfor er dette feilslått politikk. Veiene til Fræna/Eide , Hjelset, Aukra vil bli et kutepunkt for utvidelse av Molde som industri og arbeidsplasser, da trenger ikke 1000 personer å dra inn til Sentrum. E39 må ikke blandes inn her. Denne veien har ingen ting med Molde å gjøre, å sette bom på denne veien for å finansere bypakken vil aldri gå gjennom Stortinget. E-39 legget om Fræna ( eller Sekkfast)til Malmefjorden. Fortsatt vil veien gå gjennom Storkommunen Molde når den blir tatt ibruk.

  2015-02-28 16:01:43
  [Svar]
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  På folkemøtet 25/2-15, ble det vist bilder av byområdet og utviklingen de siste 100 årene. På vedlagte bilde/kart i høringen her har Molde kommune mot 2040 definert by/sentrumssonen for snevert.

  Mens byrommet i gamle dager var avgrenset til Storgateområdet og nærliggende infrastruktur, er det åpenbart at byområdet/sentrum i dag kan defineres i aksen i vest ved REMA/Gideonveien, og i øst like ved båthavna ved Tøndergård. Dette rammer inn byens lokale sentra og sjøfronten.

  Et Molde mot 2040 vil vokse mest mot øst, Årødalen og hensynet til hva som følger av utviklingen av et større sykehus på Hjelset for Nordmøre og Romsdal. På bildet/kartet stopper byområdet ved Felleskjøpet i øst, hvor det er påtenkt et tunnelinnslag for E39. Dette får som konsekvens at en tungt belastet europavei/E39 med gjennomfartstrafikk føres inn i lokale sentrum av Molde by. Kommunen må skille ut hva som kommer i sentrumssonen (som lokal bypakke og miljøhensyn), og nasjonale interesser knyttet til rasjonell samferdsel på Møreaksen som europavei.

  Viser også til at Samferdselsminister Solvik-Olsen har gitt beskjed til Vegvesenet om at europaveier (bindeleddet mot Europa) som hovedregel ikke skal føres gjennom lokale sentra.

  http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2014/11/30/2101/Samferdsel/-enkelt--sabotere-effektiv-veibygging

  2015-02-28 15:57:19
  [Svar]
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  Vi må ha E39 utenom hele byen (Fræna eller lang tunnel til Årø). Å rasere bybildet med en vei som er skissert som nå er bør ikke skje i molde. Hold tungtransporten utenom og få i gang ett skikkelig kollektivtilbud.

  Gjennomgangstrafikk må utenom byer og tettsteder. Både av hensyn til miljø og effektivitet. Bypakken går på tvers av alle prinsipper. Foreslår å legge Møreaksen om fræna eller direkte til Årø gjennom tunell. Dersom man da også får logistikk firmaene til å flytte ut av byen har man samtidig fått fridd opp "hele området" fra Brunvoll til Bolsøneset med ledig areal til relevant næringsutvikling og flere sentrumsnære leiligheter.

  2015-02-27 22:02:46
  [Svar]
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  Vi må få mest mulig gjennomgangstrafikk utenfor Molde. Sekkfast er ett godt alternativ til dette.
  Kollektivtrafikken må gjøres brukervennlig, da tenker jeg på at bussen må gå når den trengs, dit den trengs.

  2015-02-27 21:36:06
  [Svar]
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  Legg E 39 utenom byen. Bygg gang og sykkelstier. Bruk komm.penger til å legge til rette for å utnytte ubrukte arealer i byen(sentrum) til bygge boligblokker el små høyhus(private utbyggere). La folk bo i sentrum og legg til rette for barnefamilier. Ta bort bussterminalen ogbruke området til lekeareal for ungd. og barnefam. Fergekaia skal bort. Der kan bussene stå. Kommunen si oppgave er å tilrettelegge for innbyggerne. Veibygging kan staten gjøre.

  2015-02-27 20:37:32
  [Svar]
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  Som stolt københavner i Stockholm er jeg meget glad i dette fantastiske, og i Norge undervurderte, fremkomstmiddelet; Sykkelen.

  Når jeg først besøkte min kones hjemby, deres kjære Molde, så jeg potensialet for sykkelen. Noen tenker kanskje at den er uegnet på grunn av sin bratte natur, men tvert imot. Med sin langstrakthet vil en sykkelmotorvei ala Københavns "Cykelslangen" dekke store deler av byen om den blir riktig plassert. Om den blir flankert av et par mindre sykkelveier som på sin side utarmer utover byen, vil Molde være en helt fenomenal sykkelby. Særlig nå som el-sykkel tar av. Og når vi nå først planlegger for 2040, så hadde det vært på sin plass å planlegge og tilrettelegge trasé for et trikkespor på tvers av hele byen. Det blir billigere og billigere å investere i trikk, samtidig som produktet man kjøper blir bedre og bedre. Nå som byen vil strekke seg i begge retninger som følge av bro og sykehus, vil en sykkelmotorvei kunne dekke hele strekningen, mens trikken tok seg av byen.

  Det er ikke altfor lenge siden jeg leste at sentrumsledere i Molde ville ha flere gratis parkeringsplasser i sentrum, for å konkurrere med kjøpesentrene.
  Det ville vært katastrofalt feil vei å gå. Desto mer parkeringsplasser, jo flere biler. Men ikke nødvendigvis flere folk. For tenk trivselen blant folk synker jo flere biler du presser inn. Det finnes faktisk pene og multifunksjonelle parkeringshus, så det kunne isåfall ha vært en slags mellomløsning, så lenge man stuer dem unna sentrumsgatene, men helst ikke.

  Ideelt sett burde man alltid prioritere sykkelveier først. Og da snakker jeg skikkelige, separerte veier. På den måten forandrer man bilkulturen. Hvis veiene blir bedre og bedre, blir det flere biler. Med flere biler lager man flere parkeringsplasser, for man vil at de skal stoppe og legge igjen penger. Det er en ond sirkel. Men en by for folk tiltrekker seg nettopp det; folk. Om man tilrettelegger for folk, og ikke biler, vil folket komme og kose seg. Og det er jo det byen er til for. Folket. Man kan ikke bygge seg unna trafikkproblemer i lengden, det har all erfaring vist. Jeg håper Molde unngår å havne i den fellen at man må begå sine dyrebare feil før man kan lære av dem. Det burde være totalt unødvendig når så mange andre har gjort seg så mange erfaringer først.

  Jeg skal ikke si så mye om den planlagte veien, annet at jeg virkelig håper den blir lagt om baksiden på Molde, i verste fall i lang tunnel. Det finnes pene firefelts-veier med grønn midtrabatt osv, men med så mye tungtrafikk vil det aldri bli noe annet enn en ulykke for byen om den går oppe i dagen. Jeg så en uttalelse om at en omvei blir 1.2 mil lengre, og at man da frykter at flere vil velge å kjøre om den gamle veien gjennom byen. Til det vil jeg si; vis meg den transportsjåfør som velger bort 1.2 mil med 110 km/t for istedet å kjøre 50 km/t gjennom rundkjøringer, lyskryss og trange gater med myke trafikanter rundt seg. Det hadde aldri skjedd.

  Norge ligger langt etter på sykkel og bane. Selv småbyer i Sverige satser på å investere i bybane fremover. Molde har en mulighet til å være en foregangsby, og noe andre byer i Norge sikter mot. Sånn som det har blitt i fotball. Molde har den fordelen at man fremdeles har plass. Det er verre i større byer hvor man sliter med å engang få skviset inn trange sykkelstier langs veiene, som bare skaper farlige situasjoner.

  Og til sist; ikke kom her og skyld på klimaet. Canada ligger langt frem når det kommer på sykkelvei-satsing. Og der har de verre vintre enn hos dere. Men de er løsningsorienterte, og forandrer bare sykkelveien til skøyte, og ski-vei om vinteren blir for ille. Der har dere en mulighet til å være først ute i Europa. Gratis Pr.  Til slutt noen interessante artikler om emnet, om linkene fungerer.

  Anbefaler dessuten dokumentarer om byutvikling på NRK nett-tv, om de fremdeles ligger der.

  http://www.fastcoexist.com/3034251/this-bright-orange-skyway-is-copenhagens-newest-bike-lane#3

  http://www.bbc.com/news/magazine-31581592

  http://www.fastcoexist.com/3042292/stockholms-newest-parking-garage-is-only-for-bikes?partner=rss  Lykke til i fremtiden kjære Molde, vi ses snart

  (PS: start med bysykler så fort dere kan. Det er sunt for folkehelsa)

  2015-02-27 04:26:26
  [Svar]
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  Det bør gjerast om til gågate i sentrum permanent og rute biltrafikken over på andre vegar rundt sentrum. Dette vil frigjere sentrum til fleire aktivitetar som er tilrettelagt både for unge og gamle. Mogleg dette høyrer inn under eit anna område, men eg nemner det likevel her: Plassen framfor Rådhuset og ned mot kaia burde ha vore laga om til eit aktivitetsområde. Kva med å ta inspirasjon frå t.d. området ned mot Aker Brygge der det er utstillingar av div. ? Dette kunne ha vore tenkt saman med Plassen og aktivitetane der gjennom året. I dag er plassen framfor Rådhuset brukt mykje som parkeringsplass og det ser ikkje særleg koseleg ut der. Det burde ha vore laga leikeplass, kafear osv. Og tenkt aktivitetar både vinter og sommar. Turistane frå Hurtigruta og andre turistskip møter ein trist syn og må gå eit stykke før dei møter "liv" . Tenk om det også her var utstillingar som t.d. fortalde om byen og boder med utsal, osv.

  I dag er det for dårleg lagt til rette for sykkel i sentrum. Dersom det vart omgjort til gågate kunne ein ha tenkt eigne sykkeltrasear her. Det bør også tenkast særskilt på sykkel når det gjeld resten av sentrum. Høge fortauskantar og svært smale fortau er lite eigna for syklistar. Dersom ein faktisk meiner at folk som bur nærmare enn 3 km (jmf. klima og energiplanen for fylket) bør kome seg fram med alternative framkomstmiddel MÅ ein gjere noko med dette. Her har Molde eit stort ubrukt potensiale.

  Kollektivtransporten må betrast - både prisar og talet på avgangar. Mange av aktivietane for barn og ungdom foregår på Træffhuset m.a. Det er for dårleg korrespondanse frå t.d. Kvam og dit til at dette blir brukt og då må ungane køyrast.

  2015-02-26 18:25:41
  [Svar]
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  Delvis enig med Inger ang området bjørsetsaga;

  Lag området noe ala retiro, men legg til rette for mer enn kun bading og grilling.
  Lag en egen sone/del for bobilturister, tilrettelegg for inn/utslipp av kajakkpadlere, sandvolleyballbane, rullebrett/triksesykkel-park av betong, amfi for teater/konsert og andre sommeraktiviteter.

  Kanskje man til og med kan lage en lang molo og bygge et fyr e.l for overnatting om man får med en av hotellene i byen.

  Dette er vel et område som i dag eies av Planor, så de må da enten kjøpes ut eller få et annet område i retur.
  Rett over vegen er det ei stor tomt som står "tom" og skolebygningene forfaller, dette er kanskje et perfekt område for de å videreutvikle?

  - Ellers ser jeg veldig positivt på å fylle ut og utvikle sjøsiden, men finnes det penger til det?
  Sjøsiden er forsømt som den er i dag, riktignok er kanskje det vel så mye gårdeiernes feil, men husk at ting skal holdes ved like..
  Finner Molde kommune penger til det så er jeg den første som hopper i taket for det vil løfte byen veldig og gi oss en boost mot turismen

  - En annen ting Molde kommune burde ha som fanesak i byutviklingen sin er sykkelveger.
  Vi har en langstrakt by som gir oss ypperlige muligheter for å tilrettelegge for mere sykling.
  Som nevnt av Svein T. tidligere, to hovedsykkelveier med forbindelser.
  Få i tillegg på plass et skikkelig fortau fra frænavegen nordom katthola og opp til kiwi nordbyen.

  Og OBS, en sykkelveg er en veg der det er tilrettelagt for å ta seg fram på sykkel fra A til B på en effektiv måte, ikke kjøre slalom på et fortau man deler med barnevogner, gåstoler, personer som lufter hunder, barnehager på tur osv.
  Fortau og sykkelveg skal være atskilt

  2015-02-24 16:00:47
  [Svar]
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  All moderne byutvikling går mot grønne verdier med boligområder og kortreist avstand til Jobb og fritid. Det krever bedre tilretteleggelse for kollektiv og ikke minst sykling som ser ut til å være helt uteglemt som transportalternativ i Norge. Se hva nabolandene våre klarer å få til med tilrettelegging for lokaltransport med sykkel. Grunnen til at vi sykler så lite i Norge og i Molde er først og fremst mangelfull tilrettelegging. Molde har et stort potensiale til å bli en flott sykkelby fordi vi har milde vintre med relativt lite snø og is. Byen er langstrakt med mange boenheter innenfor relativt få høydemeter. Med to sykkelhovedveier, en langs sjølinjen med tverrforbindelser til en parallell hovedsykkelvei i høyde med Bekkevoll – Langmyrveien – Øvre Fuglset – Frænavegen – Eikrem, vil dette favne en god del mennesker som kommer til å bruke sykkelen langt mer enn i dag. Moderne sykler med mange gir og piggdekk gir mulighet å sykle hele året. El- syklene kommer for fullt og det gir muligheter til enda flere og til de som bor i Nordbyen. Danskene har skjønt at hverdagssykling har innvirkning på helse og velvære og med målrettet planlegging kan vi utnytte sykkelpotensialet i Molde også. En fremtidig E39 i dagen er ikke veien å gå. Da vil man ødelegge muligheter til fortetting og utvikling av nye boligområder. I tillegg vil det gjøre store deler av byen direkte utrivelig og være et eksempel på det motsatte av moderne grønn byutvikling. Se på muligheten for fortetting og utvikling av boligområder og fritidsområder langs Fannestrandsvegen fra Bolsønes til Legrovika, - hvis man unngår å legge ny E39 i dagen. For å begrense matpakkekjøringen inn til byen kan man benytte bypakkemidlene til sykkelfelt og tilrettelegge for bilparkering utenfor bykjernen med lokaltog eller buss inn til sentrum.

  2015-02-24 14:09:59
  [Svar]
 • Molde 2040: Samferdsel i byområdet

  Hei. Jeg mener det bør planlegges bedre for bobilparkering i nærheten av sentrum. Området på gamle Bjørsetsetsaga kunne egne seg ypperlig og bli et flott sted. Passe nært for at tilreisende kan spasere til byen for restaurantbesøk, badeland, konserter etc. Det legges tilrette for cruiseskip i byen men jeg er sikker på at bobilturister kommer til å legge igjen mer penger i byen. Sett opp parkerringsautomater der som også gir muligheter til overnatting. I Sverige er det flere slike plasser. I Ålesund er det også en lignede plass. Vi har selvfølgelig campingen på Kviltorp men med den økende bobilturismen er den allerede for liten. Tror dette kan være en god inntektskilde for kommunen.

  2015-02-22 23:35:11
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under