Høring/Oppstart

Navnesak_E39_
Høring/Oppstart Navnesak for konstruksjoner på nye E39 på strekninga Ørskogfjellet - Molde

Statens kartverk gjennomfører navnesak for konstruksjoner på nye E39 på strekninga Ørskogfjellet - Molde.

Høringsuttale sendes til kultur@molde.kommune.no med frist 7. juli 2022

Vedlegg:

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.