Vedtatte planer

kartskisse
For uttale i perioden: 11. mai 2021 - 01. juni 2021
Vedtatte planer

Plan nr 201334

Øvre Eikrem / Kløversvingen 1 og 3

Enhet samfunn og plan har gjort følgende vedtak. Vedtaket er gjort etter delegert myndighet og blir referert i hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø.

Vedtak for Øvre Eikrem / Kløversvingen 1 og 3, plannr 201334 
 
Endring av reguleringsplan Øvre Eikrem BK1, BK2 og BF1, BF2 plan nr. 201334 godkjennes slik den går fram av plankart for Kløversvingen 1 og 3. 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 15 til Statsforvalteren i Møre og Romsdal. Klagefristen er tre uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.
Ønsker du å klage på delegert vedtak, klikk på knappen "Min uttalelse til planen" under, eller du kan sende klagen til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringene som ønskes og de grunner som anføres i klagen. Dersom det klages så sent at det kan være uklart for oss om det er klaget i rett tid, må det oppgis når denne meldingen kom fram. Det er også anledning til å kreve at gjennomføring av vedtak utsettes inntil klagefristen er utløpt og klagen er behandlet.

Saksbehandler Björn Gregull
Samfunn og plan

Frist for å klage: 01.06.2021


Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under