Høring/Oppstart

kartskisse
For uttale i perioden: 14. september 2021 - 28. september 2021
Høring/Oppstart

Plan nr 202102

Offentlig ettersyn: Detaljregulering del av gnr 253 bnr 4 - Meisalfjellet
Hovedutvalget for teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 31. august, sak 69/21, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan, del av gnr 253 bnr 4, Meisalfjellet, plan nr 202102, ut til offentlig ettersyn i tiden 16.09 – 28.10 2021.  

Hensikt med planen
Formålet  med planen er å legge til rette for fire hyttetomter og bygging av naust ved Meisalvatnet.
Planområdet er ca 65 dekar og ligger vest for Meisalvatnet.

Medvirkning:
Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 28.10.2021, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Saksbehandler: Hogne Frydenlund
Samfunn og plan


Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under