‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Illustrasjon
For uttale i perioden: 25. juni 2018 - 12. august 2018
Høring/Oppstart

Plan nr 201709

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Åsledberget

Plan- og utviklingsutvalget har i møte 19.06.2018 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn:

PS 47/18  Detaljregulering for Åsledberget øst, plan nr 201709.

Planen legges ut i perioden 25. juni. - 13. august 2018.

Bakgrunn:

Det er Nesje industrier AS som er eier av tomten 115/116. Tomten har tidligere vært regulert til industriformål. Da det ikke lenger er aktuelt å bruke tomten til dette formå-let ønsker eieren å utnytte tomten til boligformål.

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 13.08.2018,

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Dokumentene er også tilgjengelig i resepsjonen på rådhuset.

Aktuelle dokumenter:

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under