Høring/Oppstart

Kartskisse
For uttale i perioden: 03. juni 2021 - 24. juli 2021
Høring/Oppstart

Plan nr 202107

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for klatrehall Grandfjæra
Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 01.06.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn PS 59/21 Detaljregulering for klatrehall Grandfjæra, plan nr 202107.  

Planen legges ut i tiden 05.06.2021 - 24.07.2021

Hensikt med planen
Romsdal Tindegruppe har i dag sine fasiliteter i klatreanlegget ved Istadhallen, men har for lenge siden vokst ut av sine lokaler. Siden 2007 har klatring hatt en enorm vekst ettersom klatreinteressen har eksplodert. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av klatrehall i kombinasjon med kontorlokaler i den gamle produksjonshallen til Stålprodukter ved Grandfjæra.

Medvirkning:
Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 24.07.2021, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler: Adrian Holmeide Barsten
Samfunn og plan


Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under