‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Illustrasjon
For uttale i perioden: 15. februar 2018 - 31. mars 2018
Høring/Oppstart

Plan nr 201610

Offentlig ettersyn: Detaljregulering gravlund, Røbekk

Plan- og utviklingsutvalget har i møte 06.02.2018  vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn i tiden: 17.02. - 31.03. 2018.

PS 06/18   Detaljregulering gravlund, Røbekk. Plan nr 201610.

Bakgrunn:

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette det reguleringsmessige grunnlaget for å kunne gjennomføre utvidelsen av Røbekk kirkegård. Det er Molde Kirkelige fellesråd som er tiltakshaver, og planarbeidet er gjennomført av Molde kommune, seksjon arealplan og landbruk. Molde kommune er eier av området.

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 31.03.2017,

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Saksbehandler: Jostein Bø
Seksjon arealplan og landbruk.

Aktuelle dokumenter:

Dokumentene er også tilgjengelig i resepsjonen på rådhuset.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • På dette kartet viser det at kommunen kjøper deler av skogsvei fra sør, i kontrakten er det avtalt at Molde kommune skal legge tilrette for at grunneiere fortsatt skal ha adkomst til gjenværende skog.
  Så jeg håper dette bare er ett midlertidig kart, og at ved endelig oppmåling vil skogsveien bestå både til nytte for grunneiere og glede for turfolk

  2018-03-31 22:14:43
  [Svar]
 • Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal sin oppgave er å ivareta friluftslivsinteressene i et folkehelseperspektiv.
  Vi ser av forslaget at veitrase/turvei mot øst (på plankartet) fra riksveg til marka "forsvinner" i utsendt forslag til vedtak. Det er lagt inn et forslag på turvei mot vest, som fører gående og syklende inn på bilvei.
  Det bør være en helhetlig gå/sykle-trase (bilfri) som en "grønn" kanal fra strandlinja til Hausen-marka gjennom dette flotte kulturlanskapet.
  Dette bør også hensyn-tas for å ivareta en fremtidig videre boligutbygging i dette området.

  2018-02-19 13:31:55
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under