‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Om planportalen

Reguleringsplan

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en detaljplan som regulerer utnytting av grunn og bebyggelse i bestemte områder av kommunen. Arbeidet med en reguleringsplan blir gjort kjent i tre faser av prosessen:

  • oppstart av reguleringsplaner,
  • reguleringsplaner til høring og
  • vedtatte reguleringsplaner. 

Plan- og bygningsloven deler reguleringsplan i to kategorier; områderegulering og detaljregulering.

 

Les mer
Publisert: 22. mai 2013 | Sist oppdatert: 28. januar 2015

Kommuneplan?

Hva er en kommuneplan?

Kommunene skal etter plan og bygningsloven utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen.

Les mer
Publisert: 28. desember 2012 | Sist oppdatert: 19. februar 2019

Lokal forskrift

Hva er en lokal forskrift?

Forskrifter er avgjørelser om rettigheter og plikter (vedtak) som retter seg mot en ubestemt gruppe eller krets av personer. Kommunale forskrifter kan ha hjemmel i lov, forskrift eller et kommunalt vedtak.

Les mer
Publisert: 30. juli 2012 | Sist oppdatert: 29. april 2014