Høring/Oppstart

kartskisse
For uttale i perioden: 11. mai 2021 - 22. juni 2021
Høring/Oppstart

Plan nr 201607

Områderegulering Frænavegen Lingedalen
Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 04.05.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn  

PS 43/21  Områderegulering Frænavegen – Lingedalen. Plan nr 201607

Planen legges ut i tiden 11.05.2021 - 22.06.2021

Hensikt med planen
Mål med planen er å legge til rette for fortetting av eksisterende boligområde, klargjøre Frænavegens fremtidige gateprofil, samt legge grunnlag for utvikling av området mot Lingedalen. Det ligger et stort fokus på utvikling av grøntstrukturen mellom Frænavegen og Lingedalsvegen. Interaktive grønne lunger i nærheten av og i sentrumskjernen er det en stor mangel av i Molde.

Medvirkning:
Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 22.06.2021, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Saksbehandler: Adrian Holmeide Barsten
Samfunn og plan


Aktuelle dokumenter:

 

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.