‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Bilde område Meekelva - Djupdalen, vestre del
For uttale i perioden: 06. juni 2016 - 30. juni 2016
Vedtatte planer

Meekelva - Djupdalen, vestre del.

Omregulering for ny atkomst Meekelva - Djupdalen, vestre del. Plan nr 201506
Molde kommunestyre har i møte 19.05.2016 godkjent omregulering for ny atkomst Meekelva - Djupdalen, vestre del. Plan nr 201506  

Godkjenningen kan du påklage til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen. Klagen må være grunngitt.

Ønsker du å klage på kommunestyrets planvedtak, klikk på knappen "Min uttalelse til planen" under, eller du kan sende klagen til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal du rette til kommunen.

Frist for påklaging: 30.06.2016


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under