‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Oppstart av planarbeid: Detaljregulering for gravlund på Røbekk
For uttale i perioden: 24. desember 2016 - 28. januar 2017
Høring/Oppstart

Plan nr 201610

Oppstart av planarbeid: Detaljregulering for gravlund på Røbekk
Melding om oppstart av planarbeid med detaljregulering for gravlund på Røbekk  

Bakgrunn:

Det blir startet opp med arbeid med regulering av areal til gravlund på Røbekk.  Areal for selve gravplassområdet vil være i samsvar med avgrensingen som er avsatt i kommunedelplan, del 1, 2015 – 2025 og er deler av eiendommene gnr 36 bnr 1 og gnr 36 bnr 2.
I tillegg har en tatt med areal der en vil vurdere eventuelle tilkomster og parkeringer.


Medvirkning:

Har du innspill til planen? Send inn din uttale under, innen 28.01.2017.


eller du kan sende ditt innspill til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Uttalelse på vegne av Espira Årølia barneahage.
  Barnehagen bruker dette arealet mye i uteleken med barna. Særlig de minste barna har glede av det ulendte terrenget og skogen i sin lek. Det er passe avstand å gå eller trille til skogen for barn på 1-2 år. Akebakken rett utenfor gjerdet vårt ned mot jordet ved nåværende gravlund, er mye brukt av de større barna. De kan bevege seg med en større radius til andre turområder, men også de setter pris på en tur i skogen for å klatre og leke. Der er det «hytter og hus», «tusser og troll» Det er laget en liten gapahuk som det spises matpakke i. Vi har areal vest for barnehagen også, men det er myrete og vått og vanskelig å manøvrere i for de minste.
  Det vil bli mye tilkomst av biler i forbindelse med gravferder for eksempel. Barna er stadig på tur og krysser veien ofte og ferdes stadig langs gangvegen. Om mulig kan barnehagen skjermes for noe av dette, ved å legge parkering nord i arealet.
  Barnehagen har et godt naboskap med Røbekk kirke og den er en naturlig del av nærmiljøet vårt. Samtidig oppleves det nå at det kommer veldig nært om gravlunden kommer nærmer enn den er dag, særlig på sørsiden. Vi ønsker ikke at barna eller pårørende skal oppleve det ubehagelig ved hverandres nærvær ved bisettelse spesielt.

  Mvh Vivian Rømo, assisterende styrer
  Espira Årølia

  2017-01-26 10:49:44
  [Svar]
 • På vegne av samarbeidsutvalget ved Espira Årølia barnehage, har vi følgende innspill:

  - Ved regulering og utforming av gravlund som kommer helt innpå barnehagen, bør det tas med i vurdering at barna i barnehagen lager lyd og er nysgjerrige på hva som skjer utenfor gjerdet. Det kan bli sjenerende for sørgende og ved begravelse. Kan det være aktuelt å planlegge en "grønn lunge" med skog mellom barnehage og gravlund? For eksempel ved at området syd for barnehagen forblir som i dag og gravlunden legges øst for grusvegen mellom kirken og barnehagen.
  - Barnehagen mister mye utmark/turområde og en fin akebakke som ligger i akseptabel gangavstand, særlig for de minste barna. Skogområdet øst for barnehagen er i dag et mye brukt turområde som er positivt for barnas motoriske utvikling. Vest og nord for barnehagen er våtere (myr) og mindre attraktivt, samt de reguleringene som allerede er aktuelle der.
  - Det er også noe bekymring for trafikkbelastning/parkering i forbindelse med begravelser, dersom planlagt parkeringsplass legges nærme barnehagen.

  Mvh
  Elisabeth Lønsethagen
  Leder for samarbeidsutvalget ved Espira Årølia

  2017-01-12 12:40:16
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under