‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Tre unge mennesker_brun_600x400
Vedtatte planer Plan for ansattes rett til medbestemmelse
Arbeidsgiver (politisk og administrativ ledelse) og arbeidstakerorganisasjonene skal aktivt benytte Hovedavtalene (kommunalt og statlig avtaleverk) for å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene: 

Ledere på alle nivå og tillitsvalgte etter Hovedavtalen. Hovedavtalen (HA) er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, som regulerer

A) forhandlingsordningen og
B) samarbeid, medbestemmelse, tillitsvalgtes rettigheter og plikter osv.

Plan for ansattes rett til medbestemmelse er forankret i Molde Kommunestyre, sak 036/02 og Molde Formannskap, sak 093/02. Planen ble vedtatt i Hovedarbeidsmiljøutvalget 20.2.2015 sak 3/15. Planen må også ses i sammenheng med Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune 2014-2022.


Aktuelle dokumenter:
 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.