Høring/Oppstart

Illustrasjonsfoto av leikeplass
For uttale i perioden: 18. januar 2022 - 07. februar 2022
Høring/Oppstart Plan for idrett og fysisk aktivitet 2022-2026

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2022-2026 legges ut til høring i perioden 18. januar - 7. februar 2022 

Les hele plana her: Plan for idrett og fysisk aktivitet 2022-2026

Si hva du mener!

Kom med innspill og send inn din uttale under, innen 07.02.2022.

Alternativt kan du sende din uttale til:
Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde.

Om plana

Mandat for plan for idrett og fysisk aktivitet 2022-2026, ble vedtatt av hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd i mai 2021, og er forankret i Molde kommunes planstrategi. Planen skal følge opp mål i overordnede styringsdokument, og etterfølger tidligere kommunedelplaner for idrett og fysisk aktivitet i kommunene Midsund, Molde og Nesset.

Planen legger til grunn utviklingsmålene i kommuneplanens samfunnsdel Molde 2021-2031:

 • Molde er et attraktivt samfunn i vekst - Norges mest næringsvennlige kommune
 • Molde er et grønt, smart og innovativt samfunn
 • Molde er et inkluderende, trygt og mangfoldig samfunn
 • Molde kommune har bærekraftig økonomi og tjenesteproduksjon
 • Molde kommune er en åpen organisasjon og en attraktiv arbeidsgiver.

Oppfølging av planen

Ved siden av å være et styringsredskap for politikerne, skal planen brukes i det daglige administrative arbeidet med oppfølging av feltet idrett og fysisk aktivitet. 

Frist for uttale til Molde kommune er 7. februar 2022.

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

 • Følgende høringsuttale er gitt på vegne av kommunedelsutvalget i Nesset:
  Takk for en god og oversiktlig plan for idrett og fysisk aktivitet. Kommunedelsutvalget ønsker at sandvolleyballbanen som er planlagt ved Nessethallen er tidligere behandlet i Nesset kommunestyre 21.02.2019,
  («Nesset kommunestyre vedtar at det skal bygges sandvolleyballbane vest for Nessethallen. Banen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.»
  20.06.2019 i budsjettkorrigeringssaken ble penger bevilget 63/19) også kommer inn på planen så kommunen har mulighet til å søke tippemidler også på denne.

  2022-02-07 21:43:17
  [Svar]  Link
  • Følgende høringsuttale er gitt på vegne av kommunedelsutvalget i Nesset:
   Takk for en god og oversiktlig plan for idrett og fysisk aktivitet. Kommunedelsutvalget ønsker at sandvolleyballbanen som er planlagt ved Nessethallen er tidligere behandlet i Nesset kommunestyre 21.02.2019,
   («Nesset kommunestyre vedtar at det skal bygges sandvolleyballbane vest for Nessethallen. Banen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.»
   20.06.2019 i budsjettkorrigeringssaken ble penger bevilget 63/19) også kommer inn på planen så kommunen har mulighet til å søke tippemidler også på denne.

   2022-02-07 21:45:22
    Link