Vedtatte planer

kartskisse
For uttale i perioden: 05. januar 2022 - 26. januar 2022
Vedtatte planer

Plannr 202025

Planvedtak - detaljregulering Bersås industriområde

Planvedtak:
I henhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Molde kommunestyre i møte 16.12.2021 vedtatt følgende plan:

PS-sak 108/21 Detaljregulering Bersås industriområde. Plan nr 202025.

Formål:
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge et biogassanlegg i området.  Dersom dette ikke blir realisert kan arealet benyttes til annen industriaktivitet.

Medvirkning:
Vedtaket til Bersås industriområde kan påklages til Statsforvalteren i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen. 

Klagen må være grunngitt. 

Ønsker du å klage på kommunestyrets planvedtak, klikk på knappen "Min uttalelse til planen" under, eller du kan sende klagen til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes 
senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal du rette til kommunen.

Frist for å klage: 26.01.2022

Samfunn og plan.


Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

 • Området bersås industri der biogassanlegget er tenkt lagt til, ligger rundt boligfelt. Hvem vil i fremtiden bruke/ kjøpe i dette området, med et biogassanlegg som nærmeste nabo? Dersom et anlegg ligger naturlig ovenfor bebyggelse som det gjør her, vil et bakkenært luktutslipp under gitte betingelser "Renne ned mot bebyggelse". Lukt vil da følge bekker, elver daler og andre kanaler i landskapet. Nettopp et slikt landskap som vi har i eidsvågen/toven. For ikke å glemme alle typer vindforhold som også vil spre lukt, langt utover det ROS- analysen sier. Luktproblematikken rundt biogassanlegget er et godt tema i media. Det finnes mange artikler som omhandler lukt- og gassutslipp, og der berørte naboer ikke blir hørt. Slike situasjoner pågår år etter år, og lite eller ingenting blir gjort.
  Det finnes så alt for mange artikler om luktproblematikk i forbindelse med biogassanlegg. Naboene til Romerike biogassanlegg som ble etablert i 2012 sliter stadig med vond lukt.
  Lukta er vind -og væravhengig, og ikke forutsigbar.
  Plagene kan vare ukesvis av gangen. Oslo kommune eier anlegget, og erkjenner at det har blitt et problem, men gjør lite med det når det først er bygget og godkjent.
  -Vi blir kun oppfattet som brysomme naboer sier de som bor rundt.
  En av naboene slet så mye med vond lukt at de flyttet, og en annen nabo har investert i tette vinduer for å holde lukt ute. Men hva hjelper det når man vil sitte ute en fin dag. Her ser vi nok et eksempel på hva som skjer når biogassanlegg blir etablert i nærhet av boliger.
  Det kan ramses opp mangfoldige biogassanlegg rundt om i norge som har lovet at værken farlig gass skal slippes ut og eller at ille lukt skal forekomme. Fåtall eller ingen har holdt dette lovet.

  Ofte er biogassanlegg lagt til plasser med en annen industri i nærheten, og derfor blir luktproblemet vanskelig å adressere. Samtidig er vi sterkt bekymret for gasslekkasje og eksplosjonsfare, samt utslipp til sjø/elv og bekker. Vår bekymring for et slikt anlegg er ikke ubegrunnet, når vi ser/leser om hvor mange og hvor ofte disse anleggene har driftsproblemer, og hvor ofte utbyggers lovnader ikke holder mål. Et annet aspekt er bekymring for verdiforringelse av våre boliger/eiendommer. Flere saker i media belyser rundt dette problemet. 

  Dette ønsker vi ikke rundt vår hytte i eidsvåg kommune. Vi kjøpte hytta i juli 2021. Vi fikk da ikke vite noe om noe nabovarsel som hadde blitt sendt verken av molde kommune eller fra tidligere eier, så dette kom som et stort sjokk for oss når vi fikk dette varselet og denne informasjonen nå først i januar. Har vi vist denne informasjonen har vi nåkk aldri kjøpt hytta. Vi kjøpte hytte for at den skal kunne brukes og nytes ute, og vi er nå i full gang med oppussing som vi har drevet med siden august. Om det da kommer et slikt biogassanlegg i nærhet av hytta, blir det både ubeboerlig der og hytta vil bli av ubetydelig verdi da ingen vil kjøpe i et slikt forgasset miljø.

  At biogass er en miljømessig god måte å behandle avfall på, er det ingen tvil om pr. i dag. Vi vil understreke at vi ikke er imot biogassanlegg, kun plasseringen!
  Bygg et slikt anlegg langt unna bebyggelse, dette for å ikke ødlegge for boliger rundt er vår bønn!


  MVH Silje Ulvund og Ronny Sæther

  2022-01-26 21:14:41
  [Svar]  Link