‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

201601 - Illustrasjon
For uttale i perioden: 06. juli 2017 - 27. juli 2017
Vedtatte planer

Plan nr 201601

Planvedtak: Detaljregulering Fladmark

Planvedtak:

I henhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Molde kommunestyre i møte 22.06.2017 vedtatt følgende plan:

PS 50/17 Detaljregulering for gnr 23 bnr 2 - Fladmark. Plan nr 201601.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen.

Klagen må være grunngitt og sendes:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1,
6413 Molde

eller du kan bruke skjema under. Klagen må være levert innen 28. juli.


Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Kravene skal rettes til kommunen.

Plandokumentene er tilgjengelig som papirversjon i resepsjonen på rådhuset.

Seksjon arealplan og landbruk

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under