‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

201215 - illustrasjon
For uttale i perioden: 06. juli 2017 - 27. juli 2017
Vedtatte planer

Plan nr 201215

Planvedtak: Detaljregulering for E39 Lønset - Hjelset

Planvedtak:

I henhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Molde kommunestyre i møte 22.06.2017 vedtatt følgende plan:

PS 49/17  Detaljregulering E39 Lønset - Hjelset. Plan nr 201215.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen.

Klagen må være grunngitt og sendes:

Molde kommune,
Plan- og utviklingsavdelingen,
Rådhusplassen 1, 6413 Molde.

Du kan også bruke skjemaet du finner nederst på denne sida. Klagen må være levert innen 28. juli.

Vedtaket kan også påklages i medhold av Naturmangfoldloven når det gjelder de vurderinger og konkrete konsekvenser vedtaket har overfor både arealbruk/utvalgte naturtyper og biologisk mangfold for øvrig.

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Kravene skal rettes til kommunen.

Dokumentene til planen er tilgjengelig som papirversjon i resepsjonen på rådhuset.

Seksjon arealplan og landbruk


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under