Vedtatte planer

Kartskisse
For uttale i perioden: 07. juli 2020 - 28. juli 2020
Vedtatte planer

Plannr 202011

Planvedtak: Detaljregulering for Fjøsbakken - Krafsebukta, (Ugelvik - Raknes), gang- og sykkelveg.

I henhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Molde kommunestyre i møte 18.06.2020 vedtatt følgende plan:
PS 69/20  Detaljregulering for Fjøsbakken – Krafsebukta (Ugelvik -Raknes), gang- og sykkelveg. Plan nr 202011

Medvirkning
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen. Klagen må være grunngitt. 

Ønsker du å klage på kommunestyrets planvedtak, klikk på knappen "Min uttalelse til planen" under, eller du kan sende klagen til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes 
senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal du rette til kommunen.

Frist for å klage: 28.07.2020


Samfunn og plan.


Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under