‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

201503 - hyttefelt
For uttale i perioden: 06. mars 2017 - 29. mars 2017
Vedtatte planer

Plan nr 201503

Planvedtak: Detaljregulering for Stordalen hyttefelt / Skaret.

I henhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Molde kommunestyre i møte 16.02. 2017 vedtatt følgende plan: PS 9/17   Detaljregulering for Stordalen hyttefelt / Skaret. Plan nr 201503.                                

Bakgrunn:

Hensikten med planen er å detaljregulere deler av gnr/bnr 33/33 for å legge til rette for fri-tidsboliger med tilhørende veg og anlegg.
Planområdet er regulert til fremtidig fritidsbebyggelse og LNF-område i kommuneplanen. Planen er utarbeidet i tråd med gjeldende kommuneplan og i henhold til referat fra forhåndskonferanse med kommunen.

Medvirkning:

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen. Klagen må være grunngitt og sendes Molde kommune, Plan- og utviklingsavdelingen.

Ønsker du å klage på kommunestyrets planvedtak, klikk på knappen "Min uttalelse til planen" under, eller du kan sende klagen til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal du rette til kommunen.

Planen er også tilgjengelig som papirversjon i resepsjonen på Rådhuset.


Frist for påklaging: 29.03.2017


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under