Høring/Oppstart

Kartskisse
For uttale i perioden: 03. november 2021 - 24. november 2021
Høring/Oppstart

Plan nr 202027

Planvedtak: Detaljregulering Notaholmen og Sandneset camping

Planvedtak:
I henhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Molde kommunestyre i møte 21.10.2021 vedtatt følgende plan:

PS-sak 90/21 Detaljregulering Notaholmen og Sandneset Camping, plan nr 202027.

Formål:
Formålet med planarbeidet er å omregulere deler av gnr 56 bnr 94 til turistformål. Totalt planlegges ca. 10 nye campinghytter, oppstillingsplass for 15-20 campingbiler/-vogner/telt, samt tilhørende fasiliteter som sanitærbygg, tekniske anlegg, lekeplass, veger og annen infrastruktur. Området skal tilrettelegges med stier og grøntareal. I tillegg planlegges en gangadkomst/gangbro over vika.

Medvirkning:
Vedtaket  kan påklages til Statsforvalteren i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen. 

Klagen må være grunngitt. 

Ønsker du å klage på kommunestyrets planvedtak, klikk på knappen "Min uttalelse til planen" under, eller du kan sende klagen til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes 
senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal du rette til kommunen.

Frist for å klage: 24.11.2021

Samfunn og plan.


Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under