Vedtatte planer

For uttale i perioden: 03. mai 2022 - 28. mai 2022
Vedtatte planer

Plannr 201217

Planvedtak - Djupdalen Sør
I henhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Molde kommunestyre i møte  21.04.2022, vedtatt følgende plan: PS-sak 30/22 Detaljregulering Djupdalen Sør, plannr 201217
 

Formål:

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for et boligfelt med ni tomter.  Det tillates en boenhet pr. tomt. 
 

Medvirkning:

Vedtaket til detaljregulering Djupdalen Sør kan påklages til Statsforvalteren i Møre og Romsdal. Frist for å klage: 28.05.2022
 
Klagen må være grunngitt.  
 

 

En eventuelle klage på kommunestyrets planvedtak sendes  til: :
 
Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde 
 
Saksbehandler: Hogne Frydenlund
 
Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes 
senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal du rette til kommunen.
 
Frist for å klage: 28.05.2022
 

Aktuelle dokumenter


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under