Høring/Oppstart

Kartskisse
For uttale i perioden: 07. oktober 2021 - 02. november 2021
Høring/Oppstart

Plan nr 202111

Planvedtak: Endring av detaljregulering - Kryssområde Julbøen

Molde kommunestyre vedtok i møte 23.09. 2021, sak 66/21, endring av detaljregulering - Kryssområde Julbøen, plan nr 202111.

Formål:
Hensikten med reguleringsendringen er å legge til rette for trinnvis utbygging på strekningen Julbøen – Molde der det i første byggetrinn etableres enkelt tunnelløp.

Medvirkning:
Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen. 

Klagen må være grunngitt. 

Ønsker du å klage på kommunestyrets planvedtak, klikk på knappen "Min uttalelse til planen" under, eller du kan sende klagen til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes 
senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal du rette til kommunen.

Frist for å klage: 02.11.2021


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under