‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Oppvekst

Forside til planen "Plass for alle"
Oppvekst

Plass for alle

Plass for alle - en plan for tilpasset opplæring
Plan for ”Tilpasset opplæring” omhandler et fagområde med store og mange utfordringer.  Strategier og metoder innen feltet er et omdiskutert tema med ulike og sterke faglige oppfatninger. Dette vil også være tilfelle for denne planen. De grunnleggende prinsippene som planen bygger på, finner vi i Opplæringsloven. Opplæringsloven forutsetter at utdanningssystemet skal være likeverdig og tilpasset den enkeltes forutsetninger og evner – kort sagt: Alle har rett til tilpasset opplæring.
 
Elever som ikke har, eller som ikke kan får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Planen retter seg mot barn i grunnskolealder og voksne med rett til spesialundervisning. 
 

Molde kommunestyre vedtok planen i sitt møte 20. juni 2013 og kan leses under.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.