Høring/Oppstart

kartutsnitt Gjerdhaugen
For uttale i perioden: 31. oktober 2014 - 03. desember 2014
Høring/Oppstart

Plan nr 201326

Reguleringsarbeid for Gjerdhaugen
Det blir satt i gang reguleringsarbeid for et område mellom Gjerdhaugvegen og Olav Oksviks veg

Bakgrunn:

Formålet med reguleringsarbeidet er å omregulere området fra offentlig formål til konsentrert boligformål. 


Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 03.12.2014


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Reguleringsarbeid for Gjerdhaugen

  Styret i Mårskrenten Borettslag har i møte 18.11.2014, sak nr. 58/14, fattet følgende enstemmige vedtak:

  Styret i Mårskrenten Borettslag har ingen merknad til at et område mellom Gjerdhaugvegen og Olav Oksviks veg blir omregulert fra offentlig formål til konsentrert boligformål slik det framgår av plan nr 201326

  2014-11-25 11:32:17
  [Svar]
 • Reguleringsarbeid for Gjerdhaugen

  Vi vil også ha informasjon om hvilken bebyggelse som planlegges. Støtter det som er sagt i forhold til kommunale leiligheter og at det svært ofte vil påvirke miljøet i gata negativt og skape uro og utrygghet i et miljø med eneboliger og småbarnsfamilier. Det er som nevnt allerede slike leiligheter i gata vår, med periodevis den type uro som refereres til. Dette vil bli bebyggelse rett ved barnas skolevei, som nå oppleves veldig trygg. Er det eneboliger/salgsleiligheter som skal bygges, er vi ikke negative til dette. Viktig med stabilitet i områder som dette.
  Vi bor i nr 11, og er også av dem som blir mest berørte.

  2014-11-05 14:30:56
  [Svar]
 • Reguleringsarbeid for Gjerdhaugen

  Jeg er også spent på hvilke type konsentrert bebyggelse Dere tenker på. Hvem som skal stå for utbyggingen, store eller små leiligheter private/kommunale? Med kommunale leiligheter så vil vi få det samme som lenger ned i Gjerdhaugvegen med bråk. Så vi er imot at det blir flere leiligheter her i et område som er regulert i utgangspunktet til eneboliger.

  Jørn Mølmen Gjerdhaugvegen 16 første hus nedenfor område som skal bebygges.

  2014-11-04 19:21:41
  [Svar]
 • Reguleringsarbeid for Gjerdhaugen

  Visst det er snakk om kommunale leiligheter eller flyktningeleiligheter så synes jeg vi har nok av disse i Gjerdhaugveien fra før. Dette vil uten uten tvil påvirke negativt prisene på våre eneboliger og ikke minst bomiljøet i gata.
  Håper dere kommer tilbake med opplysninger hva slags boliger som kommer.

  Beboer i Gjerdhaugvn.13 som blir mest berørt.

  2014-11-04 17:24:08
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under