Oppstart

kart
For uttale i perioden: 24. april 2020 - 29. mai 2020
Oppstart

Plan nr 202002

Reguleringsarbeid for området vest for Opdølselva

I henhold av plan- og bygningslovens § 12-8, blir det satt i gang reguleringsarbeid for følgende område:
Området strekker seg fra vest for krysset Vigvollvegen/Hjelsetvegen til Opdølselva i øst og med avgrensning av Hjelsetvegen i nord. 

Formålet med planarbeidet er hovedsakelig å planlegge en ny gang- og sykkelveg mellom det nye sjukehusområdet, Vigvollvegen og Hjelsetvegen for en enklere og tryggere veg for trafikanter.

Medvirkning

Har du innspill til planen? Send inn din uttale under, innen 29.05.2020

Innspill kan alternativt sendes til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde 

Kontakt

Saksbehandler: Adrian Holmeide Barsten
90 03 45 56
Samfunn og plan.

Eller på e-post: postmottak@molde.kommune.no

Aktuelle dokumenter:

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

  • Jeg ønsker og beholde adkomsten med bil til eiendommene 54/62 og 54/63.

    2020-05-24 12:01:59
    [Svar]  Link
  • Molde eldreråd ser det som positivt at det blir igangsatt reguleringsarbeid i et område vest for Opdølselva med formål å planlegge ny gang- og sykkelveg mellom det nye sjukehusområdet, Vigvollvegen og Hjelsetvegen for en enklere og tryggere veg for trafikanter.

    2020-05-22 12:42:21
    [Svar]  Link