Høring/Oppstart

For uttale i perioden: 03. mai 2022 - 27. mai 2022
Høring/Oppstart

Plannummer 201605

Reguleringsendring Sølvdammen
Kunngjøring av administrativt vedtak - reguleringsendring Sølvdammen, plannummer 201605, PLAN-21/01480-15

Administrasjonen (delegert myndighet) har 29.04.2022 fattet vedtak med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 om endring av reguleringsplanen for Sølvdammen.

Det er kun gjort endring i reguleringsbestemmelsene, plankartet er ikke endret.

Administrativt vedtaket kan, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltnings- lovens kap. VI, påklages etter denne kunngjøringen innen 3 uker med klagefrist t.o.m. 27.05.2022.

Medvirkning

Eventuelle klager må være grunngitt og sendes

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde, eller benytt skjema nederst i artikkelen.

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Kravene skal rettes til Molde kommune.

Aktuelle vedlegg


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under