‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Reguleringsplaner

Her finner du vedtatte reguleringsplaner fra 2008 og fram til i dag.

Du får informasjon om når planen ble vedtatt, planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og eventuelt andre kart og politisk behandling av planen .​

Vedtatte reguleringsplaner og kommuneplaner ser du også i Molde kommunes kartløsning
Kartverktøyet fungerer også på nettbrett og mobiltelefon. HER kan du laste ned appen!
 
Skjermbilde av nytt kartverktøy

 

Plannr 202011 For uttale i perioden: 07/07/20. juli 2020 - 07/28/20. juli 2020

Publisert: 07. juli 2020 | Sist oppdatert: 01. oktober 2020

Plannr 201815

Publisert: 30. mai 2020 | Sist oppdatert: 01. juli 2020

Plannr 2018004 For uttale i perioden: 05/02/20. mai 2020 - 05/23/20. mai 2020

Publisert: 02. mai 2020 | Sist oppdatert: 02. juni 2020

Plan nr. 15432018001

201601 - kart

Planvedtak: Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 6. mars 2020 godkjent reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand som Nesset kommunestyre vedtok 23. mai 2019 under sak 044/19.   

Les mer
Publisert: 24. mars 2020 | Sist oppdatert: 26. mars 2020