Høring/Oppstart

For uttale i perioden: 22. mars 2021 - 19. april 2021
Høring/Oppstart Skolebruksplan: Forslag til justering av skolegrense mellom Eidsvåg barne- og ungdomsskole og Kleive oppvekstsenter

Se også: Skolebruksplan 2021 - 2030 på høring

I dag er skolekretsgrensen for Eidsvåg barne- og ungdomsskole mot Kleive tidligere kommunegrense ved Storelva.

Forslag er å flytte grensa østover til og med Skjørsetra. Det vil si området Gussiåsen og til og med Skjørsetra vil da tilhøre Kleive oppvekstsenter

 7HB 1GPyzkcUAAAAASUVORK 5CYII=

uzsihQO 2gCfpzjO m 2nOBMaBIG 3PZ 9D 1BXZAiTjxxI 9Y 5BMc 5mzP 8FVghZOhv 1Vb 4AAAAASUVORK 5CYII=