‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Ill: Øvingsområde, brann
Høring/Oppstart

Høringsfrist: 24. september 2018

Søknad om tillatelse til Molde brann og redning i Molde kommune

Molde brann og redning søker etter forurensningsloven om utslippstillatelse i forbindelse med aktiviteter knyttet til et planlagt brannøvingsområde i Årødalen.

Området vil bli liggende på sørøstsiden av Årøelva ved eksisterende industriområde. Øvelsene på området omfatter varme røykdykkerøvelser, overtenningsøvelser, oljebrann/slukkeøvelser, bilbrann og gassøvelser med mer. Den planlagte bruken av området vil gi totalt 175 øvelser årlig, det kan forgå flere øvelser samme dag.

Søknadsdokumentene ligger vedlagt her, og også på hjemmesidene til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Vi ber om at eventuelle merknader blir sendt til:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal,
postboks 2520,
6404 Molde

eller fmmrpostmottak@fylkesmannen.no innen 24.09.2018.
 

Dokumenter:

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.