‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

utfylling molde sentrum
Høring/Oppstart Søknad om utfylling i Molde
Hamsto AS søkjer på vegne av Molde kommune om løyve til å fylle ut i sjøen vest for utlaupet til Moldeelva.

Det skal fyllast ut med om lag 16 000 m3 sprengstein over eit areal på om lag 3000 m2. Hensikta med tiltaket er å etablere ein ny molo.

Eventuelle merknadar kan sendast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, innan 30.09.2017.

Søknadsskjema finner du HER ( lenke til skjema hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal)

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.