‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Molde panorama
Vedtatte planer

Kommuneplanens arealdel 2009-2020 og Kommunedelplan for Bolsøya 2011-2021

Tillegg til bestemmelser og retningslinjer til Plan K200801 og K200901
Molde kommunestyre har i møte 12.12.2013 godkjent tillegg til bestemmelser og retningslinjer til plan nr. K200801- Kommuneplanens arealdel 2009-2020 og plan nr. K200901- Kommunedelplan for Bolsøya 2011-2021.    

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.  

Seksjon arealplan

 

Aktuelle dokumenter:  

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.